back to top
More

  Instytucja rodziny i jej wrogowie. Rewolucja francuska, Marks, Engels, Kołłontaj (2)

  Strona głównaIdeeInstytucja rodziny i jej wrogowie. Rewolucja francuska, Marks, Engels, Kołłontaj (2)

  Polecamy w dziale

  Wyzwania stojące przed Polską

  Musimy zrobić rachunek zysków i strat, nie dla formacji politycznej, nie dla własnego środowiska, nie pod kątem karier tych czy innych osób, ale dla dobra narodu i państwa. Powinniśmy przeanalizować ewentualne skutki wyjścia z UE.

  Refleksje na Boże Narodzenie

  Koniecznie karp, prezenty pod choinkę, jeszcze opłatek, odpalić kolędy i możemy świętować. Czym jest Boże Narodzenie dziś? Na naszych oczach upada cywilizacja zbudowana na nauce Chrystusa. Powrót do źródeł to jedyny nasz ratunek.

  Paweł Zastrzeżyński, Nim kur zapieje… (list otwarty do Prezydenta RP Andrzeja Dudy)

  PAD wbrew swoim zapowiedziom z kampanii wyborczej 2015, podpisał Ustawę o finansowaniu in vitro. Przeciwko było tylko 100 posłów PiS (194). Pozostali, jak MM byli za, lub wstrzymali się, jak JK. Dlaczego zostaliśmy oszukani? (red)

  Wszystkich Świętych Obcowanie

  1 listopada przypomina nam trzy prawdy. 1. Że święci nadal żyją, chociaż fizycznie nie ma ich już wśród nas. 2. Istnieje życie inne od tu i teraz. 3. A skoro tak, to istnieje dawca życia na tyle mocny, że pozwala umarłym żyć dalej.
  Pierwsze feministki (sufrażystki) były przeciwniczkami aborcji. Chciały tylko równych praw obywatelskich. Hasło legalizacji aborcji ściśle wiąże się z komunizmem i jego celem - zniszczeniem starego porządku opartego na rodzinie.

  Walka zwolenników „postępu” i „naukowego światopoglądu”  ze światem „religijnych przesądów” i „starego  porządku społecznego” przejawiała się w różny  sposób. Od oddziaływania na opinię publiczną w środkach masowego przekazu, kulturze, pozyskiwaniu dla „sprawy” ludzi znanych, aktorów, elit intelektualnych, po postulaty wprowadzania przymusu państwowego. Towarzyszyły temu  poszukiwania  nowej, opartej na „nauce” etyce mającej  poprawić  los ludzi.

  Pierwsze zinstytucjonalizowane formy walki ze starym porządkiem przyniosła rewolucja francuska.

  Jakobińska Francja zmierzała do zastąpienia obrzędowości kościelnej świecką. Wprowadzono między innymi instytucję świeckich ślubów, zamiast świąt Bożego Narodzenia propagowano celebrowanie Nowego Roku. Niektórzy radykałowie przygotowywali się by zniszczyć instytucję rodziny.

  Mary Wollstonecraft (1759-1797)  ogłosiła  manifest Obrona Praw Kobiety (A Vindication of the Rights of Woman), w którym zawarła taką oto myśl, że kobiety rodzą się równe z mężczyznami ( co nie wydaje się dziś kontrowersyjne), ale wyciągnęła z tego wniosek że dostają się w niewolę „tyranii rodziny”, a instytucja małżeństwa to „zalegalizowana prostytucja”. Brzmi znajomo?

  Dla osób  znających Manifest  Komunistyczny Fryderyka Engelsa, na pewno. Sama Mary Wollstonecraft wyszła za mąż za amerykańskiego kapitana i zmarła wkrótce  po urodzeniu dziecka. Nie doczekaliśmy się zatem odpowiedzi na pytanie czy małżeństwo i macierzyństwo zmieniły jej poglądy.

  Culte de la Raison – ateistyczny kierunek myśli politycznej rozwijający się podczas rewolucji francuskiej – odrzucając istnienie Boga, głosił potrzebę niszczenia chrześcijaństwa w Europie, pochwałę ludzkiego umysłu i obyczajowy hedonizm. Jego zwolennicy skupieni byli w stronnictwie zwanym Hebertytami. Organizowali tzw. „święta Rozumu”, podczas których odbywały się uliczne parady. Niszczyli i profanowali  przedmioty  kultu religijnego, demolowano  kościoły. W XIX w znaleźli licznych naśladowców i kontynuatorów.

  Koniec wieku XIX i początek XX w obfitował wieloma prądami, których częścią wspólną była kontestacja zastanego porządku społecznego.

  Mariusz Patey
  Mariusz Patey
  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja