Instytucja rodziny i jej wrogowie. Rewolucja francuska, Marks, Engels, Kołłontaj (2)

Data

Polecamy

Ósmy ogląd mądrości według Stanisława ze Skarbimierza – od strony powinności i poszanowania dobra wspólnego

Poniżej prezentujemy ósmy ogląd mądrości - o dobru wspólnym - Stanisława ze Skarbimierza, uczonego i doradcy królewskiego z XIV/XV wieku. Twórcy polskiej szkoły dyplomacji, prekursora prawa międzynarodowego oraz zasady tolerancji.

Instytucja rodziny i jej wrogowie. II RP, PRL, III RP (3)

Służby ZSRR od początku istnienia infiltrowały organizacje nauczycieli, pisarzy i publicystów. To mobilizacja narodu polskiego w obronie tradycyjnych wartości była przyczyną ich klęski w 1920. Postanowiły je podmienić na swoje.

Instytucja rodziny i jej wrogowie. Prawo do życia czy zabijania (1)

Były aktywista aborcyjny, Bernard Nathanson, wyjawił podstawową manipulację - celowe przedstawienie sporu o życie jako kwestii religijnej, a nie naukowej. Przeciwko zabijaniu - religijni ciemniacy, za - ludzie otwarci i postępowi.
Pierwsze feministki (sufrażystki) były przeciwniczkami aborcji. Chciały tylko równych praw obywatelskich. Hasło legalizacji aborcji ściśle wiąże się z komunizmem i jego celem - zniszczeniem starego porządku opartego na rodzinie.

Walka zwolenników „postępu” i „naukowego światopoglądu”  ze światem „religijnych przesądów” i „starego  porządku społecznego” przejawiała się w różny  sposób. Od oddziaływania na opinię publiczną w środkach masowego przekazu, kulturze, pozyskiwaniu dla „sprawy” ludzi znanych, aktorów, elit intelektualnych, po postulaty wprowadzania przymusu państwowego. Towarzyszyły temu  poszukiwania  nowej, opartej na „nauce” etyce mającej  poprawić  los ludzi.

Pierwsze zinstytucjonalizowane formy walki ze starym porządkiem przyniosła rewolucja francuska.

Jakobińska Francja zmierzała do zastąpienia obrzędowości kościelnej świecką. Wprowadzono między innymi instytucję świeckich ślubów, zamiast świąt Bożego Narodzenia propagowano celebrowanie Nowego Roku. Niektórzy radykałowie przygotowywali się by zniszczyć instytucję rodziny.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)  ogłosiła  manifest Obrona Praw Kobiety (A Vindication of the Rights of Woman), w którym zawarła taką oto myśl, że kobiety rodzą się równe z mężczyznami ( co nie wydaje się dziś kontrowersyjne), ale wyciągnęła z tego wniosek że dostają się w niewolę „tyranii rodziny”, a instytucja małżeństwa to „zalegalizowana prostytucja”. Brzmi znajomo?

Dla osób  znających Manifest  Komunistyczny Fryderyka Engelsa, na pewno. Sama Mary Wollstonecraft wyszła za mąż za amerykańskiego kapitana i zmarła wkrótce  po urodzeniu dziecka. Nie doczekaliśmy się zatem odpowiedzi na pytanie czy małżeństwo i macierzyństwo zmieniły jej poglądy.

Culte de la Raison – ateistyczny kierunek myśli politycznej rozwijający się podczas rewolucji francuskiej – odrzucając istnienie Boga, głosił potrzebę niszczenia chrześcijaństwa w Europie, pochwałę ludzkiego umysłu i obyczajowy hedonizm. Jego zwolennicy skupieni byli w stronnictwie zwanym Hebertytami. Organizowali tzw. „święta Rozumu”, podczas których odbywały się uliczne parady. Niszczyli i profanowali  przedmioty  kultu religijnego, demolowano  kościoły. W XIX w znaleźli licznych naśladowców i kontynuatorów.

Koniec wieku XIX i początek XX w obfitował wieloma prądami, których częścią wspólną była kontestacja zastanego porządku społecznego.

Mariusz Patey
Mariusz Patey
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

Ostatnie wpisy autora