Instytucja rodziny i jej wrogowie. Rewolucja francuska, Marks, Engels, Kołłontaj (2)

Data

Strona głównaIdeeInstytucja rodziny i jej wrogowie. Rewolucja francuska, Marks, Engels, Kołłontaj (2)

Polecamy w dziale

Chrońmy nasze dzieci w przedszkolu, w szkole … i w Macdonaldzie

Demoralizacja narodu jest najprostszym i najtańszym sposobem na przejęcie jego państwa - zasobów materialnych i ludzkich. Sposobem na przekształcenie człowieka – dziecka bożego w niewolnika własnych żądz i światowych korporacji.

Franek Vetulani i Jan Hartman – wyznawcy 11 przykazania

Franek Vetulani jest najbardziej znanym studentem krakowskim ostatnich lat. Zawiesił tęczową flagę na Smoku Wawelskim. Obraża pamięć Jana Pawła II i Wandę Półtawską. Jego nihilizm uderza w polskie wartości. Bronią go profesorowie.

Związki zawodowe – między tradycją a wyzwaniami współczesności

Tylko 1,5 mln (na 17 mln prac.) to członkowie związków zawodowych. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1,3 mln, a 1,2 mln pracuje na umowę o pracę lub dzieło. Czy związki zawodowe powinny im pomóc?
Pierwsze feministki (sufrażystki) były przeciwniczkami aborcji. Chciały tylko równych praw obywatelskich. Hasło legalizacji aborcji ściśle wiąże się z komunizmem i jego celem - zniszczeniem starego porządku opartego na rodzinie.

Walka zwolenników „postępu” i „naukowego światopoglądu”  ze światem „religijnych przesądów” i „starego  porządku społecznego” przejawiała się w różny  sposób. Od oddziaływania na opinię publiczną w środkach masowego przekazu, kulturze, pozyskiwaniu dla „sprawy” ludzi znanych, aktorów, elit intelektualnych, po postulaty wprowadzania przymusu państwowego. Towarzyszyły temu  poszukiwania  nowej, opartej na „nauce” etyce mającej  poprawić  los ludzi.

Pierwsze zinstytucjonalizowane formy walki ze starym porządkiem przyniosła rewolucja francuska.

Jakobińska Francja zmierzała do zastąpienia obrzędowości kościelnej świecką. Wprowadzono między innymi instytucję świeckich ślubów, zamiast świąt Bożego Narodzenia propagowano celebrowanie Nowego Roku. Niektórzy radykałowie przygotowywali się by zniszczyć instytucję rodziny.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)  ogłosiła  manifest Obrona Praw Kobiety (A Vindication of the Rights of Woman), w którym zawarła taką oto myśl, że kobiety rodzą się równe z mężczyznami ( co nie wydaje się dziś kontrowersyjne), ale wyciągnęła z tego wniosek że dostają się w niewolę „tyranii rodziny”, a instytucja małżeństwa to „zalegalizowana prostytucja”. Brzmi znajomo?

Dla osób  znających Manifest  Komunistyczny Fryderyka Engelsa, na pewno. Sama Mary Wollstonecraft wyszła za mąż za amerykańskiego kapitana i zmarła wkrótce  po urodzeniu dziecka. Nie doczekaliśmy się zatem odpowiedzi na pytanie czy małżeństwo i macierzyństwo zmieniły jej poglądy.

Culte de la Raison – ateistyczny kierunek myśli politycznej rozwijający się podczas rewolucji francuskiej – odrzucając istnienie Boga, głosił potrzebę niszczenia chrześcijaństwa w Europie, pochwałę ludzkiego umysłu i obyczajowy hedonizm. Jego zwolennicy skupieni byli w stronnictwie zwanym Hebertytami. Organizowali tzw. „święta Rozumu”, podczas których odbywały się uliczne parady. Niszczyli i profanowali  przedmioty  kultu religijnego, demolowano  kościoły. W XIX w znaleźli licznych naśladowców i kontynuatorów.

Koniec wieku XIX i początek XX w obfitował wieloma prądami, których częścią wspólną była kontestacja zastanego porządku społecznego.

Mariusz Patey
Mariusz Patey
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

Ostatnie wpisy autora