Polityka

Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Wpływ na polską politykę wschodnią. Część IV

Kryzys migracyjny zwrócił uwagę na Białoruś, jako źródło realnych zagrożeń dla Polski. Czy jednak nie jest tak, że kryzys w stosunkach polsko-bialoruskich nie jest skutkiem procesów, które zachodziły tam wiele lat wcześniej?

Aborcja zabija … aborcjonistki

Tej jesieni znów wyszły na ulicę afirmatorki zabijania dzieci, czyli siostry spod

Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Tło historyczne. Część III

Brak reform gospodarczych, zaniedbanie dywersyfikacji rynków zbytu i zaopatrzenia w surowce dla białoruskiej gospodarki, a także chroniczny deficyt w obrotach z zagranicą, uzależniały trwale kraj od Moskwy.

Po kolejnej rocznicy o przyczynach i skutkach wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Artykuł omawia przyczyny i skutki wprowadzania stanu wojennego. To punkt widzenia subiektywny, ale warto zapoznać się z nim, bo zmusza do refleksji.

Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Rys historyczny. Część II

Po ostatecznym upadku Rzeczpospolitej białoruski język, kultura, a także kościół unicki podlegały ciągłym represjom, mającym ostatecznie zrusyfikować rusińskich mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kryzys w stosunkach polsko-białoruskich. Tło historyczne. Wpływ na polską politykę wschodnią. Część I

Kryzys stosunków polsko-białoruskich jest pochodną rosyjskiej wizji imperialnej, w której obszar postradziecki należy do wyłącznej strefy wpływów Kremla.

Kościół musi wstać z kolan i przestać się bać

Odnowa Kościoła, której muszą dokonać wierni Kto uratuje Kościół? Nie biskupi, nie kapłani i nie zakonnicy. To zadanie należy do was, ludu wiernego! Po to macie rozum, oczy i uszy, by ocalić Kościół. Do was należy dopilnowanie, by księża zachowywali się jak księża, biskupi jak biskupi i zakonnicy, jak przystało zakonnikom! abp Fulton J. Sheen, przemówienie do Rycerzy Kolumba, 1972 r.

Wywiad z Jean-Frederic’em Poissonem

Rozmowa Mariusza Patey i Moniki Obrębskiej z Jean-Frédéric'em Poissonem (konserwatywnym politykiem, prezesem partii VIA, Francja).

13 grudnia zapraszamy do współpracy wszystkich wolnych Polaków

Stan wojenny przerwał oddolną odbudowę społeczeństwa i państwa, jaką zapoczątkowała Solidarność w roku 1980. Oddolny sposób funkcjonowania w oparciu o energiczne jednostki. W taki sposób funkcjonowali Polacy w I Rzeczpospolitej. We własnym państwie sami stanowili o sobie. A władza musiała to uznać.

Chińskie władze, wykorzystując kody QR monitorujące COVID-19, ograniczają przemieszczanie się prawników

Chiński reżim komunistyczny wprowadził kod zdrowia – system kodów QR na telefonach komórkowych, aby śledzić i monitorować miejsca pobytu Chińczyków.

Co dalej z Gruzją?

Z rosnącym niepokojem i żalem obserwujemy ze strony poważnych państw Zachodu – wydawało się, że naszych sojuszników – pojawiające się próby porozumienia bez warunków wstępnych z reżimem, który ma na sumieniu śmierć dziesiątek tysięcy cywilów

Liban w labiryncie zależności

Obecne protesty budują społeczeństwo obywatelskie zaangażowane w sprawy całego kraju – nie tylko swojej grupy etnicznej czy religijnej. Uwolnienie pozytywnej energii społeczeństwa może przywrócić Libanowi jego wielkość.

Polski przemysł rafineryjny w pętli zależności

Na Ukrainie jest miejsce na nowoczesną rafinerię i petrochemię, oparte na ropie z basenu Morza Kaspijskiego. Orlen stałby się wówczas jednym z ważniejszych inwestorów w Europie Wschodniej.