More

    Śląsk Cieszyński

    Czesko-polska wojna o Zaolzie

    23.01.1919 roku, wykorzystując pełne zaangażowanie Polski w wojnę z Sowietami i łamiąc porozumienie z 05.11.1918 r., wojska czeskie wkroczyły na ziemie zamieszkiwanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego. Zajęły cały obszar Zaolzia