back to top
More

  Czesko-polska wojna o Zaolzie

  Strona głównaHistoriaCzesko-polska wojna o Zaolzie

  Polecamy w dziale

  Kodeks Makarewicza

  11.07.1932 zostało wydane rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który przeszedł do historii jako kodeks Makarewicza. Uważany był za pracę mistrzowską.

  Bitwa pod Połtawą

  08.07.1709 r. miała miejsce bitwa pod Połtawą. Przesądziła ona o statusie Rosji jako światowego mocarstwa o ambicjach imperialnych i zmierzchu potęgi Szwecji. Przegrał król Szwecji Karol XII, a zwyciężył car Rosji Piotr I

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Wg Deklaracji prawa naturalne są niezbywalne, nie podlegają żadnej władzy. Są to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której należy się zbuntować.

  Ustawa o prawach obywatelskich

  03.07.1964 prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich (civil rights act). Zabraniała ona placówkom dotowanym z budżetu federalnego dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry lub narodowości.
  23.01.1919 roku, wykorzystując pełne zaangażowanie Polski w wojnę z Sowietami i łamiąc porozumienie z 05.11.1918 r., wojska czeskie wkroczyły na ziemie zamieszkiwanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego. Zajęły cały obszar Zaolzia

  23 stycznia 1919 roku, łamiąc porozumienie z 5 listopada 1918 roku, wojska czeskie wkroczyły na ziemie zamieszkiwanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego. Wojna polsko-czechosłowacka trwała do 25 lutego. Przez Czechów została nazwana „wojną siedmiodniową”.

  Wojska czeskie do końca stycznia zajęły cały obszar Zaolzia. Ich marsz był opóźniany przez sklecone naprędce siły samoobrony i ochotniczą milicję obywatelską dowodzoną przez Franciszka Latinika. Ostatecznie zostały zatrzymane na linii Wisły. 

  Polska, tocząca wówczas walkę na śmierć i życie z bolszewikami, zdołała powstrzymać Czechów i zmusić ich do rokowań. 

  Niestety państwa Ententy przychyliły się do czeskich roszczeń – przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Czechosłowacji bez przeprowadzenia plebiscytu – pomimo dominacji na tych terenach ludności polskiej. 

  Czesi powoływali się na argumenty historyczne i gospodarcze. Uzasadniali, że Śląsk – od średniowiecza do wojen śląskich w XVIII wieku – był związany z koroną czeską, a bogate w złoża węgla Zaolzie znacznie wzmocniłoby potencjał młodego państwa. 

  Jednocześnie „problem polski” próbowano rozwiązać za pomocą terroru. Czeskie bojówki napadały na Polaków i niszczyły wszelkie symbole państwa polskiego i polskości. Czesi wymuszali też na Polakach, aby swoje dzieci edukowali w szkołach czeskich. 

  Trzeba też wspomnieć o zbrodniach popełnianych przez Czechów w czasie wojny.  Zamordowano  dziesiątki polskich jeńców. Wielu Polaków deportowano lub zmuszono do emigracji, zastępując ich czeskimi osadnikami. …..

  Polityka czechosłowacka, prowadzona przez Benesza i Masaryka, a inspirowana ideami Karla Kramara (pierwszego premiera Czechosłowacji), była antypolska. Nawiązano bliskie relacje z Rosją, w której widzieli Czesi i Słowacy gwaranta suwerenności.

  Wszelkie próby porozumienia polsko-czechosłowackiego były przez Czechów torpedowane aż do kryzysu monachijskiego z 1938 roku, kiedy zaczął im się palić grunt pod nogami. Trudno zatem się dziwić, że koła rządzące II RP postanowiły skorzystać z okazji i odebrać to, co wcześniej zostało Polsce odebrane. 

  Konflikt o Zaolzie odżył w czerwcu 1945 roku, kiedy to niemal wybuchła kolejna wojna polsko-czechosłowacka o przynależność państwową Śląska oraz innych ziem odebranych Niemcom. Zapobiegła jej szybka interwencja samego Józefa Stalina, który wymusił porozumienie między swoimi satelitami. Ostatecznie kwestia Śląska Cieszyńskiego została uregulowana dopiero w 1958 roku, kończąc na zawsze spory terytorialne między „bratnimi” narodami.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/tz2d

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja