Józef Wieczorek

Były wykładowca UJ, wykluczony z systemu uczelnianego w PRL, obecnie publicysta, jako dysydent akademicki z szewską pasją działa na rzecz naprawy patologicznej domeny akademickiej.

Jako wyraz nieobojętności na książkę: Mariana Turskiego – XI Nie bądź obojętny

Żadne „XI przykazanie” nie jest potrzebne, tym bardziej, gdy jest stosowane niezgodnie z Dekalogiem! Propagujący potrzebę swoiście rozumianego „:XI przykazania” chyba czynią to bez głębszej refleksji.

Unieważnianie dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna” w ramach realizacji oderwanego od wartości „XI przykazania” – „Nie bądź obojętny!”

Spopularyzowane przez Mariana Turskiego XI przykazanie wykorzystywane jest do unieważniania Dekalogu i promocji przesłania „nie bądź obojętny” wykorzystywanego do niszczenia świata wartości cywilizacji chrześcijańskiej.

Obrona chrześcijaństwa pociskami „Chrystus zmartwychwstał”

Pociski wielkanocne "Chrystus zmartwychwstał" jak można rozumieć, będą nosicielami ideałów i wartości moralnych a powiększenie i tak wielkiego już morza trupów, często bezczeszczonych, świadectwem tryumfu życia i sprawiedliwości.

Refleksje o metodach zakładania blokad akademickich w czasie wojny i pokoju cz. 2 Czas wojny jaruzelsko-polskiej i pokojowej transformacji

Wojna putinowska ma wsparcie części środowiska akademickiego Rosji, tak jak wojna jaruzelsko-polska, mimo oporu na uczelniach, , miała wsparcie części środowiska akademickiego, nawet spoza przewodniej siły narodu

Refleksje o metodach zakładania blokad akademickich w czasie wojny i pokoju cz. 1

Polskie społeczeństwo zachowuje się wspaniale wobec kryzysu wojennego, ale ustawowe dyskryminowanie w Polsce obywateli polskich wobec ukraińskich może empatię zmniejszyć a nawet prowadzić do szkodliwych konfliktów

Brzask Komunistycznej Partii Polski po medialnym upadku komunizmu

Czy przy abdykacji z poszukiwania prawdy przez centra formowania elit kiedykolwiek poznamy prawdę o komunistach i ich roli w formowaniu nowego człowieka?

Ku jakiej cywilizacji zmierza świat akademicki

https://www.youtube.com/watch?v=F5H_1dZF4u8

Postępy dehumanizacji na jagiellońskiej wszechnicy (UJ)

Władze UJ wyciągnęły właściwy wniosek z protestu społecznego i 22 lutego ogłosiły w mediach społecznościowych, że rozwiązują umowę o pracę z „kanibalem”. To pozytywne posunięcie, ale niewystarczające.

Paraliż nauki w Polsce nie ustępuje!

10 lat temu umieściłem w sieci tekst „O przyczynach paraliżu nauki w Polsce – inaczej „ Może warto go przypomnieć w okresie protestów o podwyżki finansowe, gdyż pokazuje, że mimo stosowania terapii paraliż nie ustępuje.

Auschwitz nie spadł nam z nieba, komunizm też!

Mimo, że tekst napisałem niemal 2 lata temu jakoś nie zaistniał trwale w przestrzeni publicznej. Nadal, nie tylko środowiska LGBT, ale i wolnościowe, powołują się na potrzebę "11przykazania" postulowaną przez Mariana Turskiego