back to top
More

    Akademia Zamoyska

    Akademia Zamoyska

    Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Ta maksyma Jana Zamoyskiego została wpisana do aktu fundacyjnego powołanej przez niego Akademii. Miała kształcić młodych ludzi, by byli świadomymi i dobrymi obywatelami.