More

  Umowa w Wołkowysku 1386

  Strona głównaHistoriaUmowa w Wołkowysku 1386

  Polecamy w dziale

  Konfederacja barska

  29.02.1768 w Barze na Podolu w obronie "wiary i wolności" zawiązana została konfederacja, przeciw Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Była to ostatnia konfederacja szlachecka, ale też pierwsze powstanie narodowe

  24.02.1953 – komuniści mordują generała Augusta Fieldorfa „Nila”

  24.02.1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej został zamordowany generał August Emil Fieldorf "Nil". Urodził się on 20.03.1895 roku w rodzinie krakowskiego kolejarza. Był wnukiem pochodzącego z Moraw sierżanta armii austriackiej.

  Białoruska Armia Narodowa

  23.02.1920 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali w Rydze umowę - Białoruska Armia Narodowa pod wodzą St. Bułak-Bałachowicza miała walczyć ze wspólnym wrogiem, z Rosją Sowiecką.

  Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski

  20.02.1530 roku odbyła się koronacja 10-cio letniego Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy, na króla Polski. Jedyna w historii Rzeczpospolitej koronacja za życia urzędującego króla. Na nim wygasła dynastia Jagiellonów.
  Dla ówczesnych Polaków to Litwa była potęgą, a nie Moskwa. Unia z Litwą miała doprowadzić do powstania imperium, które zdominuje cały region i będzie w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Tak oto narodziła się idea Międzymorza.

  11 stycznia 1386 roku, w Wołkowysku, poselstwo polskiej szlachty zawarło z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą umowę, która potwierdzała postanowienia podpisanej pół roku wcześniej Unii w Krewie. Postanowiono małżeństwo Jagiełły z Jadwigą (królem Polski), przyjęcie przez niego chrztu, chrystianizację Litwy, unię personalną między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, odzyskanie utraconych przez Polskę terenów i uwolnienie polskich jeńców. Najwięcej kontrowersji budził zapis dotyczący włączenia do Korony ziem litewskich i ruskich. Dla części panów polskich oznaczało on inkorporację, dla Litwinów – zapowiedź unii dwóch państw, z których każde będzie miało dużą autonomię. Potwierdzono zarazem, że po chrzcie i ślubie Jagiełło stanie się królem Polski, co nie było wcześniej sprecyzowane. 

  Miał także Jagiełło wypłacić 200 tys. florenów narzeczonemu Jadwigi, Wilhelmowi z dynastii Habsburgów, któremu została obiecana w dzieciństwie.

  Mało jest wydarzeń w polskiej historii tak doniosłych, jak unia w Krewie i umowa w Wołkowysku. Wydarzenia te określiły losy Polski na kolejne stulecia. Zdecydowały o tym, że jej przyszłość związana została ze wschodem, a nie z zachodem. Zyskaliśmy silnego sojusznika…ale też potężnych wrogów. Na czele z Moskwą i Złotą Ordą, z którymi Litwa walczyła o ziemie ruskie. 

  Dotychczasowi wrogowie Litwinów stali się także wrogami Polaków. Schyłek Zakonu Krzyżackiego i Ordy zbiegł się w czasie ze wzrostem Księstwa Moskiewskiego. Przyszłej Rosji, która stanie się największym zagrożeniem zarówno dla Polski, jak i dla Litwy w ich dotychczasowej historii. 

  Na razie jednak to rozciągającą się od morza do morza Litwa była potęgą, a nie Moskwa. Polskim  możnym wydawało się, że unia z Litwą doprowadzi do powstania imperium, które zdominuje cały region i będzie w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Tak oto narodziła się idea Międzymorza.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/tkvu

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja