back to top
More

  Tadeusz Loster

  Śląsk oczami Wincentego Pola

  Pol nie tylko krajobraz Śląska podziwiał, ale także Ślązaków - lud zamożny dobrze odziany, prosty, „pracy i spokoju”, któremu udało się doprowadzić ten obszar kraju do poziomu cywilizacji zachodniej.

  Jak podkopywano Jasną Górę podczas potopu szwedzkiego. Post Scriptum (cz. III)

  Zaraz po utworzeniu Królestwa Polskiego zaborcze władze rosyjskie postanowiły zlikwidować niewygodną militarnie Jasnogórską twierdzę.

  Jak podkopywano Jasną Górę podczas potopu szwedzkiego. Skuteczna obrona (cz. II)

  Grupa obrońców Jasnej Góry pod wodzą Stefana Zamoyskiego, wyruszyła w biały dzień w celu uniemożliwienia Szwedom dokończenia podkopu.

  Jak podkopywano Jasną Górę podczas potopu szwedzkiego. Plany i przedsięwzięcia (cz. I)

  Niezdobytą przez Szwedów na linii granicznych warowni polskich, ciągnących się od Krakowa do Częstochowy, była twierdza jasnogórska. Kiedy kolejne ataki nie przynosiły spodziewanych efektów, zdecydowano się dokonać podkopu.

  Chyrowiacy

  Jedna z najlepszych szkół średnich w Europie przed pierwszą wojną i w okresie międzywojennym znajdowała się w ówczesnej Polsce. Było to gimnazjum klasycystyczne w dawnej Galicji, w Chyrowie pod Przemyślem.

  „Taki pieniądz był za Sasa”

  Już po czterech miesiącach od wybuchu powstania listopadowego mennica warszawska biła nowe monety. Są one jedynym pieniądzem suwerennej państwowości polskiej w XIX wieku – pierwszym po 1795 r. i ostatnim przed 1918 rokiem.