back to top
More

  Okno na front

  Jesteśmy gotowi do nowej walki

  Ostatnie wybory parlamentarne pociągną za sobą znaczne zmiany w polskiej rzeczywistości. Możemy się spodziewać zaostrzenia lewicowego kursu w polityce. Zapewne utrudni to działanie wielu konserwatywnym środowiskom, zależnym od finansowania z budżetu państwa. Tym większa staje się rola niezależnych ośrodków, takich jak Instytut Ordo Iuris. O walce o zachowanie najważniejszych wartości w nowych realiach mówi adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

  Jak przejmowano prawa człowieka i jak je odzyskać?

  W jaki sposób niszczone są pojęcia podstawowe dla naszej cywilizacji? Jak się temu przeciwstawić?

  Nadszedł rewolucyjny moment w historii Unii

  Czy Polska zdoła się obronić przed zepchnięciem do roli zakładników, pozbawionych prawa weta? Mówi o tym mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris.