Petycja do Rządów Parlamentu UE, Rady Europy, NATO / З А Я В Л Е Н И Е

Wojna Rosji z Ukrainą to początek wojny Moskali z całym wolnym światem.
Podziel się tym artykułem:

O Ś W I A D C Z E N I E

26.02.2022

Wojna Rosji z Ukrainą to początek wojny Kremla z całym wolnym światem.

Putin oficjalnie mówi, że zamierza odbudować imperium rosyjskie. Wydał zgodę na działania rosyjskich wojsk poza terytorium FR. Poprzednio, w 2008 roku, zgoda dotyczyła tylko Gruzji. Teraz dotyczy to podboju dowolnych państw.

Należy jak najszybciej przyjąć do NATO wszystkie chętne państwa. Nie wolno zrobić takiego grzechu zaniechania jak w stosunku do Ukrainy.

W razie zajęcia państwa ukraińskiego Rosja zostanie wzmocniona olbrzymim potencjałem gospodarczym i ludnościowym, co uczyni ją niezwykle groźnym przeciwnikiem.

Putin, czując słabość Zachodu, nie cofnie się przed dalszymi podbojami i szantażem, bo jego celem jest Rosja od Atlantyku do Pacyfiku.

Sankcje wprowadzone przez wolny świat dotychczas są nieskuteczne.

Należy bezwzględnie wprowadzić blokadę przelewów SWIFT, wykluczyć Rosję i jej obywateli z międzynarodowego życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, społecznego i sportowego.

Naszym obowiązkiem jest dokumentować zbrodnie Putina i Łukaszenki, by móc ich w niedalekiej przyszłości postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Odpowiedzialni przed własnymi narodami i historią będą też przywódcy państw, które blokowały wejście Ukrainy do NATO i pomoc walczącej Ukrainie.

Wielka Brytania i USA mają obowiązek pomóc Ukrainie nawet zbrojnie, gdyż oddała ona broń atomową w zamian za gwarancje suwerenności i integralności terytorialnej.

Jeśli wolny świat nie udzieli pomocy Ukrainie, tym samym da sygnał do posiadania broni nuklearnej przez wszystkie państwa – jako obrony przed potencjalnym wtargnięciem Rosji.

Gdyby Ukrainie nie udało się zatrzymać rosyjskich hord, to „ruski mir” pozna cała Europa.

Ciężko będzie obywatelom zasobnego wolnego świata zrezygnować z dotychczasowego wygodnego życia i praw człowieka nabytych dzięki demokracji.

Wolni ludzie staną się niewolnikami. Teraz jeszcze jest wybór, lecz mamy bardzo mało czasu na działanie.

Sława Ukrainie! Hańba Rosji!

Weterani walk z komunizmem o niepodległość narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką i Putinowską

 • Jadwiga Chmielowska – Polska
 • Oles Shevchenko – Ukraina
 • Piotr Hlebowicz – Polska
 • Diana Bidochko – Ukraina
 • Tariel Gviniashvili – Gruzja
 • Valery Bujval – Białoruś
 • Tadeusz Świerczewski – Polska
 • Leonardas Vilkas – Litwa
 • Mariusz Patey – Polska
 • Marek Czachor – Polska
 • Saulius Pečeliūnas – Litwa
 • Magdalena Czachor – Polska
 • Isa Gambar – Azerbejdżan
 • Kazimierz Michalczyk – Niemcy
 • Vardan Harutyunyan – Armenia
 • Karol Gwoździewicz – Polska
 • Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
 • Izabella Lipniewicz – Polska
 • Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
 • Lech Osiak – Polska
 • Sinaver Kadyrov – Ukraina
 • Wioleta Osiak – Polska
 • Witold Bator – Polska
 • Antoni Lis – Polska
 • Sławomir Karpiński – Polska

26.02.2022

З А Я В Л Е Н И Е

Война России с Украиной – это начало войны Кремля со всем свободным миром.

Путин официально заявляет, что намеревается восстановить российскую империю. Российская Госдума дала согласие на использование российских войск за границами Российской Федерации. Ранее, в 2008 году, согласие касалось только Грузии.

Теперь оно касается завоевания любых государств. Необходимо как можно скорее принять в НАТО все государства, желающие этого. Нельзя идти на грех, отказывая в этом, как поступили с Украиной. Если России удастся захватить украинское государство, то Москва усилится огромным экономическим и человеческим потенциалом, что сделало бы её чрезвычайно опасным противником.

Путин, ощущая слабость Запада, не останавливается на завоёванном и использует методы шантажа, т.к. его целью является Россия от Атлантики до Тихого океана. Санкции, которые ввёл свободный мир, оказались неэффективными. Необходимо не останавливаясь ни перед чем ввести блокаду SWIFT, исключить Россию и её граждан из международной экономической, политической, культурной, общественной и спортивной жизни.

Нашим долгом есть документировать преступления Путина и Лукашенко, чтобы в недалёком будущем эти преступники предстали перед Международным Трибуналом. Ответственность перед своими народами и историей понесут также руководители тех государств, которые блокировали принятие Украины в НАТО и помощь для сражающейся Украины. Великобритания и США обязаны оказать Украине даже военную помощь, т.к. она отдала своё атомное оружие взамен на гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Если свободный мир не окажет помощь Украине, то тем самым он даст сигнал на овладение атомным оружием другими государствами – для обеспечения защиты от потенциальной агрессии России.

Если Украине не удастся остановить русские орды, то вся Европа познает «русский мир». Гражданам обеспеченного свободного мира трудно будет отказаться от комфортной жизни, которой они жили до сих пор, и от прав человека, приобретённых блягодаря демократии. Свободные люди станут рабами.

Сейчас ещё есть выбор, но у нас очень мало времени на то, чтобы начать действовать.

Слава Украине! Позор России!

Ветераны борьбы с коммунизмом за независимость народов, порабощённых советской и путинской Россией.

 • Jadwiga Chmielowska – Polska
 • Oles Shevchenko – Ukraina
 • Piotr Hlebowicz – Polska
 • Diana Bidochko – Ukraina
 • Tariel Gviniashvili – Gruzja
 • Valery Bujval – Białoruś
 • Tadeusz Świerczewski – Polska
 • Leonardas Vilkas – Litwa
 • Mariusz Patey – Polska
 • Marek Czachor – Polska
 • Saulius Pečeliūnas – Litwa
 • Magdalena Czachor – Polska
 • Isa Gambar – Azerbejdżan
 • Kazimierz Michalczyk – Niemcy
 • Vardan Harutyunyan – Armenia
 • Karol Gwoździewicz – Polska
 • Ewa Kubasiewicz – Houe – Francja
 • Izabella Lipniewicz – Polska
 • Abmedzhit Suleimanov – Ukraina
 • Lech Osiak – Polska
 • Sinaver Kadyrov – Ukraina
 • Wioleta Osiak – Polska
 • Witold Bator – Polska
 • Antoni Lis – Polska
 • Sławomir Karpiński – Polska
Podziel się tym artykułem:

Dziewczyny z Armii Krajowej – Z miłości do Polski

Kampania IPN „Z miłości do Polski” oddaje hołd wszystkim członkom AK, natomiast ten film koncentruje się na młodych kobietach w jej szeregach, które w walce z okupantem straciły życie.

Wewnątrz Putina

O prawdziwym zwycięzcy wyborów we Francji, o Rasputinie Putina, o prywatyzacji wody, o rzekomej fortunie Wołodymyra Zełenskiego, o zakończeniu kariery brytyjskiego pięściarza.

Jerzy Targalski, Skretynienie

Obraz przyszłego społeczeństwa w filmie „Idiokracja” potwierdzają badania norweskie i angielskie pokazujące, że od lat 70. XX wieku iloraz inteligencji spada obecnie w tempie 7 punktów na każde pokolenie, czyli co 30 lat.

Ostatnie wpisy

Finlandia jest gotowa na wojnę z Rosją. A Polska?

Tak twierdzi wódz fińskiej armii, gen. Timo Kivinen. Znając historię wojny rosyjsko-fińskiej 1939/40, powinniśmy mu uwierzyć. Finowie dysponują 280 000 armią i posiadają 1,5 mln sztuk osobistej broni palnej. A czym my dysponujemy?

Status kandydata do UE dla Ukrainy i Mołdawii

Wyprawa prezydenta Rumunii do Kijowa, z Macronem i Scholzem, okazała się bardzo opłacalna. Przy okazji Ukrainy status kandydata do UE nadano też Mołdawii. To pierwszy krok do przyłączenia tej byłej sowieckiej republiki do Rumunii

Hipersoniczny kindżał Putina

Hipersoniczne pociski Kindżał są lotniczą wersją pocisku balistycznego Iskander, zostały ujawnione przez samego Władymira Putina w marcu 2018 roku.

Telewizja dla przygniecionych

O tym jak Putin ukrywa swój majątek u kolegów, o odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu, o powrocie do węgla, o tym jak największe fundusze inwestycyjne przejmują kontrolę nad żywnością.

Jerzy Targalski, Skretynienie

Obraz przyszłego społeczeństwa w filmie „Idiokracja” potwierdzają badania norweskie i angielskie pokazujące, że od lat 70. XX wieku iloraz inteligencji spada obecnie w tempie 7 punktów na każde pokolenie, czyli co 30 lat.

Rosja podchodzą pod Lisiczańsk

PODSUMOWANIE 118. dnia wojny + MAPY

Siły Zbrojne Republiki Słowacji

W dzisiejszym odcinku Armii Świata przyjrzymy się siłom zbrojnym jednego z dwóch południowych sąsiadów Polski, czyli Słowacji.

Popularne w tym dziale