back to top
More

  Nie tylko Putin – to firmom zawdzięczamy połowę naszej inflacji

  Strona głównaOpinieNie tylko Putin – to firmom zawdzięczamy połowę naszej inflacji

  Polecamy w dziale

  Czy leci z nami pilot?

  Dr Katarzyna Sójka, była MZ (PiS), zarzuciła PDT oszukiwanie Polaków. Gdy u śp. Sitka stwierdzono śmierć mózgu, podawano, że jego stan jest stabilny. Droga Pani, stan zmarłego jest stanem absolutnie stabilnym.

  Odbierzmy polskim żołnierzom karabiny!

  Aresztowanie polskich żołnierzy po oddaniu przez nich strzałów ostrzegawczych to skandal. Tym większy, że fakt został zatajony przez MON, a wystąpił 2 miesiące temu! Kto chce zniszczyć morale naszej armii?

  Czy Koalicja 13 Grudnia będzie kontrolować przedsiębiorców prywatnych?

  Upartyjnienie Inspekcji Pracy może doprowadzić do wykorzystywania inspektorów pracy do szykanowania przedsiębiorców podejrzewanych o związki z opozycją, a inspektorów nieposłusznych partyjnym poleceniom eliminować.

  Przerywanie ciąży na żądanie już jest wprowadzane!

  30.05.2024, w przeddzień Dnia Dziecka, Minister Zdrowia wydała rozporządzenie o karach finansowych, a nawet zerwaniu umowy przez NFZ, dla szpitali, które odmówią przerwania ciąży. Czy to wstęp do wprowadzenia aborcji na życzenie?
  Gdy inflacja w Europie gwałtownie wzrosła, spekulowano co ją wywołało. Wielu wskazywało na ceny energii (putinflacja). Jednak badania dowodzą, że za połowę inflacji odpowiadają firmy, podnosząc ceny bardziej niż wzrost cen energii

  W ostatnich latach, gdy inflacja w Europie gwałtownie wzrosła, wielu ekonomistów zastanawiało się, jakie czynniki przyczyniły się do tego zjawiska. Nowe dane wskazują, że istotną rolę odegrał znaczny wzrost zysków przedsiębiorstw. Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów, prawie połowa wzrostu inflacji w Europie w ciągu ostatnich dwóch lat może być przypisana podwyżkom cen  dokonywanym przez firmy.

  Wielu obserwatorów spodziewało się, że wzrost inflacji będzie głównie wynikiem rosnących kosztów energii, szczególnie w związku z gwałtownym wzrostem cen energii (putinflacja). Jednak to przedsiębiorstwa zwiększyły swoje ceny bardziej niż wzrost cen energii, przyczyniając się do ogólnego wzrostu inflacji.

  Wzrost zysków firm można tłumaczyć kilkoma czynnikami. Po pierwsze, przedsiębiorstwa starały się wyprzedzić inflację, zwiększając na wyrost swoje marże. Po drugie, niektóre branże, takie jak przemysł ciężki czy sektor usług, odnotowały znaczący wzrost popytu, co umożliwiło im podnoszenie cen. Ponadto, rosnące inwestycje zagraniczne i rozwój eksportu również wpłynęły na wzrost zysków niektórych firm.

  Wzrost inflacji spowodowany zwiększeniem cen przez przedsiębiorstwa ma różne konsekwencje dla gospodarki europejskiej. Z jednej strony, rosnące zyski firm mogą przyczynić się do dalszych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, co może stymulować wzrost gospodarczy. Z drugiej strony, podwyżki cen mogą zmniejszyć siłę nabywczą konsumentów i prowadzić do stagnacji.

  Podejście do tego problemu będzie zależało od perspektywy, z jakiej się go analizuje. Firmy będą dążyć do utrzymania swoich zysków, co może oznaczać utrzymanie podwyżek cen. Politycy będą musieli uwzględnić te czynniki przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej i fiskalnej.

  Zatem wzrost inflacji w Europie nie jest spowodowany tylko rosnącymi kosztami energii. Podwyżki cen, przewyższające wzrost kosztów, mają istotny wpływ na ogólną inflację. 

  Marcin Walczak

  źródło: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/06/26/europes-inflation-outlook-depends-on-how-corporate-profits-absorb-wage-gains

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja