back to top
More

  Czy Ukraińcy mają wpisaną w gen narodowy nieufność do Polaków, a interesy Polski i Ukrainy są strategicznie sprzeczne? 

  Strona głównaOpinieCzy Ukraińcy mają wpisaną w gen narodowy nieufność do Polaków, a interesy...

  Polecamy w dziale

  Odpowiedni kandydat do Panteonu Niezłomnych Polaków

  Wychowywanie „naszych” profesorów zapowiadał na I Zjeździe PPR Władysław Gomułka i proces ten zakończył się w niemałym stopniu sukcesem. Czy jednak dopiero współpraca z UB/SB ma być teraz przepustką do Panteonu Wielkich Polaków?

  Nasze drogie „darmowe” leki

  Rynek leków w Polsce wart jest ponad 50 mld zł. Z tego tylko część zapewniają polskie firmy, a i te sprowadzają surowce z zagranicy. Refundacja to wyprowadzanie publicznych pieniędzy z Polski.

  Oświadczenie w sprawie uwięzienia księdza Michała Olszewskiego

  Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają stosowania wobec kogokolwiek fizycznych i psychicznych tortur. Z tego powodu żądamy imiennego wskazania inspiratorów i katów, i przykładnego ich ukarania.

  Widziane na Ukrainie. Amerykanin Billy (14)

  Siedział na lotnisku w Stambule i uśmiechał się dobrodusznie. Łysiejący mężczyzna w średnim wieku. Do mnie również. Czekał na samolot do Moskwy. Ja na samolot w przeciwnym kierunku. Był Amerykaninem.
  Wszyscy nagle troszczą się o polskie interesy. Rzekomo to Ukraina, z którą mamy nadwyżkę 3,5 mld euro (2022), nam zagraża. Dlaczego nie Czechy? Nasz eksport do Czech to 32 mld zł, a import 62 mld - 2 x więcej! Blokujemy granicę? :)

  W Do Rzeczy ukazał się wywiad z  prof. Andrzejem Gilem, politologiem związanym z KUL. Jedną z tez wybrzmiałych w tym wywiadzie  jest przeświadczenie o wpisanej jakoby w gen narodowy Ukraińców nieufności wobec Polski i Polaków. Takiego uogólnienia nie potwierdzały badania opinii publicznej wykonywanej na przykład przez fundację Razumkova lub Fundację  Mieroszewskiego. Badanie  wykonane w 2023 r wręcz przeczy tej tezie[1].[2]  Warto zwrócić uwagę, że także w 2015 r Ukraińcy zadeklarowali, że lubią Polaków[3].

  Analiza raportu[4], który powstał już po wzroście napięcia związanego z konfliktem zbożowym wskazuje, że nawet w tym „emocjonalnym” czasie Ukraińcy generalnie wykazują sympatię do Polski i Polaków (67 %). 

  Oficjalna polityka ukraińska od 2014 r. skoncentrowana jest na szukaniu wsparcia wszędzie tam gdzie to możliwe. Pomoc materialna  jest tak samo ważna jak finansowa. Strona polska często opacznie traktuje pojednawcze i zachęcające wystąpienia publiczne prezydenta Żeleńskiego kierowane w stronę Niemiec.  Nie chodzi tu o jakieś działanie na szkodę Polski, ale o zwiększenie poziomu wsparcia ze strony państwa, które ma znaczne możliwości finansowe. Tym bardziej, że z dotychczasowych kierunków to wsparcie płynie węższym strumieniem i mniej regularnie.

  Niemcy, nie są w stanie zaspokoić potrzeb wojennych Ukrainy nawet gdyby chciały. Nie mają na przykład mocy produkcyjnych, by zaspokoić głód amunicyjny armii ukraińskiej. Wsparcie finansowe ze strony Niemiec, gdyby wzrosło, mogłoby Ukrainie pomóc w imporcie potrzebnych towarów. Trzeba zauważyć, że za fundusze zdobyte w Niemczech rząd ukraiński kupuje sprzęt i amunicję także w Polsce. 

  Ostatnio wiele się mówi o jakoby strategicznie sprzecznych interesach Polaki i Ukrainy. Na przykład taką tezę wypowiedział dr. Artur Bartoszewicz w wywiadzie: Interesy Polski i Ukrainy są sprzeczne  w „Rozmowie Niekontrolowanej” z Łukaszem Warzechą. Czyżby? 

  Polska, jeśli podsumować całość wymiany handlowej od  2016 r., tzn. od czasu wdrożenia w życie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, notuje stale rosnące obroty wzajemne. Mamy przy tym nadwyżkę eksportu nad importem. W  trudnym roku 2022 r. było to 3.5 mld euro. 

  Polska eksportuje głównie wyroby przetworzone. Maszyny, części do nich, środki transportu, przetworzoną żywność. Importuje nieprzetworzone i nisko przetworzone towary. Surówkę stalową, blachy, rudy żelaza, mangan, produkty rolne. Polska gospodarka jako całość korzystała z zaplecza surowcowego Ukrainy. 

  Polskie rolnictwo, chronicznie nierentowne i dotowane, ma zbyt niską produktywność, by na nim opierać przyszłość gospodarki kraju. Ta przyszłość leży w sektorach wytwórczych, produktach z dużym komponentem wiedzy. Rolnictwo w Polsce powinno być utrzymywane tylko i wyłącznie dla zapewnienia  bezpieczeństwa żywnościowego kraju. 

  Jeśli damy dostęp naszym hodowcom, piekarzom, cukiernikom  do dobrych jakościowo i    konkurencyjnych cenowo surowców z Ukrainy, wtedy możemy liczyć na dalszy rozwój tych sektorów produkcji, zwiększając ich konkurencyjność. Akumulacja kapitałów tam gdzie lepiej będą pracować to szansa dla Polski, a nie zagrożenie. W naszym interesie jest uruchamianie synergii współpracy z Ukrainą, a nie odgradzanie się. Protekcjonizm na dłuższą metę nie ochroni nierentownej produkcji. Spowoduje wolniejszy rozwój całości gospodarki, a przede wszystkim zuboży zwykłych Polaków. Warto tu wspomnieć prace teoretyczne prof. Adama Heydla, który przestrzegał już w latach 30 tych XX w przed polityką ceł i odgradzania polskiego rynku od zagranicznej konkurencji. 

  Jak można wykorzystać możliwości ukraińskiego rynku rolnego niech świadczy przykład polskiego przedsiębiorcy rolnego pana Romana, który posiada kilkusethektarowe gospodarstwo w północnej Polsce i kilkutysięczne w centralnej Ukrainie. Gdy ceny światowe pszenicy spadają poniżej kosztów produkcji w Polsce, ogranicza produkcję w kraju, natomiast angażuje się w produkcję i skup ziarna na Ukrainie. Inwestuje w Polsce w silosy do składowania zboża. W cyklach wzrostu koniunktury uruchamia produkcję także w Polsce. 

  Pan Roman jest gorącym zwolennikiem w pełni wolnego handlu z Ukrainą. Twierdzi, że ukraińskie czarnoziemy mogą zaspokoić w przyszłości rozwijające się w Polsce branże hodowli zwierząt i  przetwórstwa rolno spożywczego.

   W Polsce coraz trudniej jest o robotników rolnych. Młodzi chcą zarabiać coraz więcej, a rolnictwo nie jest w stanie zapewnić takich dochodów jak firmy produkcyjne lub usługi.   

  Jak zawsze w każdej wymianie mamy przewagi komparatywne, których uwzględnienie przynosi gospodarkom jako całości korzyści. Może jednak czasowo uderzać w interesy większych lub mniejszych grup biznesowych.

  Zdefiniujmy obszary współpracy, zamiast  koncentrować się na tym, co pozornie dzieli. Zbytnia koncentracja naszych rolników na Ukrainie, kraju o gospodarce wielkości gospodarki województwa mazowieckiego i niedostrzeganie zagrożeń ze strony dynamicznie rosnącej produkcji rolnej w Rosji, świadczy jedynie o poddaniu się narracji lansowanej w mediach społecznościowych. Nie mała ona wiele wspólnego z rzeczywistością. 

  Rosyjskie oddziaływanie na rynki światowe jest znacznie większe niż Ukrainy. Rosja w sezonie 2023/2024 wyprodukuje 90 mln ton pszenicy a eksport może osiągnąć 50 mln .[5] Produkcja Ukrainy to raptem 20.5 mln ton[6]. Rosja, kraj poddany reżimowi sankcyjnym, w 2023 r. wyeksportowała produktów rolnych na rynki UE za kwotę 2.2 mld euro[7], a Ukraina za  2.7 mld. Ukraina zaimportowała produktów spożywczych za 700 mln euro. Import wszystkich produktów z Polski wyniósł ponad 10 mld euro (43 mld zł). 

  Czechy są większym konkurentem dla wielu polskich producentów niż Ukraina. Nasz eksport do Czech to 32 mld zł, a import z Czech to 62 mld zł, dwa razy więcej. Czy z powodu zagrożenia czeskiego dla polskiej gospodarki ktoś protestuje? 

  Prawdą jest, że polsko-ukraińskich relacji gospodarczych  nie należy przeceniać, a także demonizować. Należy jednak odnotować, że aktualnie to nasz 8 rynek eksportowy, 

  Ta tabelka pokazuje, że liberalizacja handlu z Ukrainą polskiej gospodarce sprzyja, a nie szkodzi, wbrew twierdzeniu rzekomych obrońców polskich interesów. 

  Można zrozumieć rozgoryczenie ukraińskich polityków, że Polska z adwokata ukraińskich interesów nagle przeistoczyła się w kraj  lobbujący za odcięciem Ukrainy od wspólnego rynku europejskiego, czyli de facto za nie wpuszczeniem Ukrainy do UE. Pamiętajmy, że to europejskie aspiracje, chęć rozstania z Moskwą,  zresztą przy gorącym aplauzie polskich polityków, były przyczyną militarnej agresji Moskwy na Ukrainę.

  Mariusz Patey   

  Źródła: 

  1. https://dorzeczy.pl/amp/543642/prof-gil-niechec-do-polski-jest-zapisana-w-genach-ukraincow.html
  2. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9305045,ekspert-eksport-rolno-spozywczy-na-ukraine-wynosil-945-mln-euro-a-imp.html
  3. https://kresy24.pl/prawie-70-ukraincow-uwaza-ze-ukrainski-powinien-byc-jedynym-jezykiem-panstwowym/
  4. https://kresy24.pl/ukraincy-najbardziej-lubia-polakow-i-bialorusinow/
  5.   https://api.kuke.com.pl/file/stream/03fe59d9-099b-11ec-9df6-00abcd082070
  6. https://www.youtube.com/watch?v=YbeaofAKuv8 

  [1]https://mieroszewski.pl/upload/2022/11/polska-i-polacy-oczami-ukraincow.pdf

  [2]https://wiadomosci.onet.pl/swiat/ktory-kraj-najbardziej-lubia-ukraincy-wynik-nie-mogl-byc-inny/melhn3e

  [3] https://kresy24.pl/ukraincy-najbardziej-lubia-polakow-i-bialorusinow/ 

  [4]https://mieroszewski.pl/en/programmes/public-opinion-research/poland-and-poles-as-seen-by-ukrainians-2023

  [5] https://www.topagrar.pl/articles/ceny-zboz/rynek-pszenicy-presja-eksportowa-powoduje-nienaturalne-reakcje-gieldy-2496768

  [6]https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/ukraina-jest-9-swiatowym-producentem-pszenicy-w-2022-r,126735.html

  [7] https://www.agropolska.pl/aktualnosci/europa/import-rosyjskich-produktow-rolnych-i-spozywczych-w-ue-kto-wiedzie-prym,1797.html

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/w8kf
  Mariusz Patey
  Mariusz Patey
  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta specjalizujący się problematyce ekonomii Międzymorza, bezpieczeństwa energetycznego. Były doradca wojewody lubuskiego, były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z transportem, rozwiązaniami IT dla transportu.

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja