1922 – 2022. 100. rocznica objęcia części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą.

Data

Strona głównaIdee1922 - 2022. 100. rocznica objęcia części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą.

Polecamy w dziale

Wszystkich Świętych Obcowanie

1 listopada przypomina nam trzy prawdy. 1. Że święci nadal żyją, chociaż fizycznie nie ma ich już wśród nas. 2. Istnieje życie inne od tu i teraz. 3. A skoro tak, to istnieje dawca życia na tyle mocny, że pozwala umarłym żyć dalej.

Chrońmy nasze dzieci w przedszkolu, w szkole … i w Macdonaldzie

Demoralizacja narodu jest najprostszym i najtańszym sposobem na przejęcie jego państwa - zasobów materialnych i ludzkich. Sposobem na przekształcenie człowieka – dziecka bożego w niewolnika własnych żądz i światowych korporacji.

Franek Vetulani i Jan Hartman – wyznawcy 11 przykazania

Franek Vetulani jest najbardziej znanym studentem krakowskim ostatnich lat. Zawiesił tęczową flagę na Smoku Wawelskim. Obraża pamięć Jana Pawła II i Wandę Półtawską. Jego nihilizm uderza w polskie wartości. Bronią go profesorowie.

Związki zawodowe – między tradycją a wyzwaniami współczesności

Tylko 1,5 mln (na 17 mln prac.) to członkowie związków zawodowych. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1,3 mln, a 1,2 mln pracuje na umowę o pracę lub dzieło. Czy związki zawodowe powinny im pomóc?
W roku 1922 zakończył się kilkuletni konflikt polsko-niemiecki o przynależność Górnego Śląska. 20 czerwca oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyły do Katowic.

7 czerwca 2022 r. w Katowicach Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

20 czerwca po raz pierwszy obchodzimy ogólnopolskie święto ku czci bohaterów powstań śląskich.

W roku 1922 zakończył się kilkuletni konflikt polsko-niemiecki o przynależność Górnego Śląska. Chociaż Rada Ligi Narodów o podziale regionu zdecydowała w październiku 1921 roku, to  mógł on nastąpić dopiero po wielu miesiącach. 
W związku z narzuconą przez aliantów Konwencją Górnośląską (zwaną też Konwencją Genewską) prowadzono negocjacje w sprawie zabezpieczenia praw mniejszości narodowych oraz uregulowania zasad wymiany gospodarczej na podzielonym obszarze. Uzgodniony w ich efekcie akt został podpisany 15 maja 1922 r. w Genewie.

Międzynarodowe organizacje: Górnośląska Komisja Mieszana oraz Górnośląski Trybunał Rozjemczy w Bytomiu czuwały nad wykonaniem Konwencji, która miała obowiązywać do 1937 roku.
W tym samym czasie Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa przygotowywała się do przekazania administracji polskiej i niemieckiej władzy na tym terenie.

15 czerwca zapadły ostateczne ustalenia. Po stronie polskiej Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, kierowana przez Józefa Rymera, zdecydowała o kształcie polskiej administracji w przyszłym województwie śląskim – z autonomią, którą zapowiadał uchwalony przez Sejm RP w 1920 r. Statut Organiczny.

12 czerwca 1922 r. premier RP mianował członków Tymczasowej Śląskiej Rady Wojewódzkiej, a Józef Rymer został pierwszym wojewodą śląskim.

17 czerwca powołano Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, a Naczelna Rada Ludowa została rozwiązana. Polacy zaczęli systematycznie przejmować władzę w województwie.

19 czerwca podpisano w Katowicach protokół przekazania polskiej administracji powiatu katowickiego i odbyła się ostatnia parada oraz wymarsz wojsk francuskich.

20 czerwca 1922 r. oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego uroczyście wkroczyły do Katowic, witane na  rynku  m.in. przez Wojciecha Korfantego.

4 lipca w Rybniku zakończył się proces obejmowania przez oddziały Szeptyckiego kolejnych miast i powiatów województwa śląskiego.

Natomiast do przyznanej Niemcom części regionu (m.in. do Opola, Bytomia, Gliwic i Zabrza) wkroczyły oddziały Reichswehry.

Tak dokonał się i zakończył podział regionu, choć wytyczanie dokładnego przebiegu granicy zakończyło się dopiero w 1923 roku.

Ostatnie wpisy autora