Raport ukraińskiej diaspory w USA: Potencjał gospodarczy Ukrainy.

Data

Polecamy

Apel wiceministra MSZ Łukasza Jasiny do prezydenta Ukrainy – komentarz

Wiceminister MSZ, Łukasz Jasina, zaapelował do prezydenta Ukrainy o przeprosiny za zbrodnie OUN-UPA na Wołyniu. Czy ten apel ma sens, teraz, gdy Ukraina desperacko walczy? Może zaczekajmy na jej zwycięstwo nad wspólnym wrogiem?

Kazimierz Grabowski, Wyprawa kijowska 1920

9 maja 1920 roku miała miejsce defilada zwycięstwa w Kijowie, Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jednak wyparcie Armii Czerwonej i utworzenie niepodległej Ukrainy, sprzymierzonej z Polską, nie powiodło się.

Czy polskie embargo na ukraińskie produkty rolne to koniec Międzymorza?

Polskie embargo na ukraińskie produkty rolne to przykład udanej operacji rosyjskiej. Wykorzystując problem jednej grupy producentów, stymulując aktywistów i media, wywołano histerię społeczną, a polski rząd podjął b. złą decyzję.
Problemy polityczne Ukrainy wynikają z jej wielkiego potencjału gospodarczego. Znaczenie Ukrainy dla Rosji wyjaśnia raport ukraińskiej diaspory w USA.

Ukraina to łakomy kąsek dla Rosji. Problemy polityczne Ukrainy wynikają z jej wielkiego potencjału gospodarczego. Znaczenie Ukrainy dla Rosji wyjaśnia raport ukraińskiej diaspory w USA, prezentując miejsca, jakie zajmuje ona w różnych dziedzinach w Europie i świecie.

1. W zasobach surowców naturalnych:

 • II w Europie i X miejsce na świecie pod względem rezerw rudy tytanu;
 • II na świecie pod względem badanych rezerw rud manganu (2,3 mld ton, czyli 12% światowych rezerw);
 • II co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie (30 mld ton);
 • II w Europie pod względem rezerw rud rtęci;
 • III w Europie, a XIII świecie w rezerwach gazu łupkowego (22 biliony metrów sześciennych);
 • IV na świecie według całkowitej wartości zasobów naturalnych;
 • VII na świecie w rezerwach węgla (33,9 mld ton).

2. W rolnictwie:

 • I w Europie pod względem powierzchni gruntów ornych;
 • III na świecie według obszaru czarnej ziemi (25% światowej objętości);
 • I na świecie w eksporcie oleju słonecznikowego i słonecznikowego;
 • II na świecie w produkcji jęczmienia i IV w eksporcie jęczmienia;
 • III na świecie w produkcji kukurydzy i IV w jej eksporcie na świecie;
 • IV w produkcji ziemniaków na świecie;
 • V w produkcji żyta na świecie;
 • V na świecie w produkcji pszczół (75 000 ton);
 • VIII na świecie w eksporcie pszenicy;
 • IX w świecie w produkcji jaj kurzych;
 • XVI w świecie w eksporcie sera.

Ukraina może zaspokoić potrzeby żywnościowe 600 milionów ludzi.

3. W przemyśle:

 • I miejsce w Europie w produkcji amoniaku;
 • II w Europie i IV co do wielkości system gazociągów na świecie (142,5 mln metrów sześciennych przepustowości gazu w UE);
 • III co do wielkości w Europie i VIII pod względem wielkości na świecie i zainstalowanych mocy produkcyjnych elektrowni jądrowych;
 • III w Europie i XI na świecie pod względem długości sieci kolejowej (21 700 km);
 • III na świecie (po Stanach Zjednoczonych i Francji) w produkcji lokalizatorów i urządzeń lokalizacyjnych;
 • III na świecie w eksporcie żelaza;
 • IV na świecie w eksporcie turbin do elektrowni jądrowych;
 • IV na świecie w produkcji wyrzutni rakietowych;
 • IV na świecie w eksporcie gliny;
 • IV na świecie w eksporcie tytanu;
 • VIII na świecie w eksporcie rud i koncentratów;
 • IX na świecie w eksporcie produktów przemysłu obronnego;
 • X w produkcji stali na świecie (32,4 mln ton).

Ukraina to duży bogaty kraj – łakomy kąsek dla Rosji.

Rosja z Niemcami, Francją i Austrią, których byli politycy są na garnuszku Putina, blokowała przyjęcie Ukrainy do Unii i NATO jeszcze za prezydentury Juszczenki.

Ukraina ma poważne problemy polityczne, ale i ogromny potencjał gospodarczy. Poza zasobami naturalnymi jest nim też gotowość coraz lepiej wykształconych Ukraińców do reform i wdrażania innowacyjnych projektów.

Źródło: Andriy Futey

Ukraiński Kongres Komitet Ameryki Ukrainian World Congress – Ukrainian Światowy Kongres Ukraińców

Ostatnie wpisy autora