Raport ukraińskiej diaspory w USA: Potencjał gospodarczy Ukrainy.

Data

Polecamy

Antoni Borelowski, Relacja ze spotkania Legionu Polskiego we Wrocławiu

Ukrainie pomaga ochotnicy z wielu państw. Również z Polski. Zamieszczamy poniżej relację ze spotkania Legionu Polskiego, który powstał 5.03. 2022 r. w Krakowie. Jego misją jest organizowanie wszelkiej pomocy dla walczącej Ukrainy.

Kto stoi za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie?

Za ostatnimi wydarzeniami w Kosowie, poza miejscowymi Serbami, może stać nie tylko Serbia, ale też Rosja. Powstanie nowego ogniska wojny w Europie osłabiłoby politykę sankcji wobec Moskwy. I osłabiłoby pomoc dla walczącej Ukrainy.

Aleja Obrońców Mariupola w Warszawie

W rosyjskiej niewoli wciąż znajduje się ponad 2500 bohaterskich obrońców Mariupola. Najwyższy czas upomnieć się o jeńców i upamiętnić poległych. Zmieńmy nazwę warszawskiej alei, z Armii Ludowej na Aleję Obrońców Mariupola.
Problemy polityczne Ukrainy wynikają z jej wielkiego potencjału gospodarczego. Znaczenie Ukrainy dla Rosji wyjaśnia raport ukraińskiej diaspory w USA.

Ukraina to łakomy kąsek dla Rosji. Problemy polityczne Ukrainy wynikają z jej wielkiego potencjału gospodarczego. Znaczenie Ukrainy dla Rosji wyjaśnia raport ukraińskiej diaspory w USA, prezentując miejsca, jakie zajmuje ona w różnych dziedzinach w Europie i świecie.

1. W zasobach surowców naturalnych:

 • II w Europie i X miejsce na świecie pod względem rezerw rudy tytanu;
 • II na świecie pod względem badanych rezerw rud manganu (2,3 mld ton, czyli 12% światowych rezerw);
 • II co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie (30 mld ton);
 • II w Europie pod względem rezerw rud rtęci;
 • III w Europie, a XIII świecie w rezerwach gazu łupkowego (22 biliony metrów sześciennych);
 • IV na świecie według całkowitej wartości zasobów naturalnych;
 • VII na świecie w rezerwach węgla (33,9 mld ton).

2. W rolnictwie:

 • I w Europie pod względem powierzchni gruntów ornych;
 • III na świecie według obszaru czarnej ziemi (25% światowej objętości);
 • I na świecie w eksporcie oleju słonecznikowego i słonecznikowego;
 • II na świecie w produkcji jęczmienia i IV w eksporcie jęczmienia;
 • III na świecie w produkcji kukurydzy i IV w jej eksporcie na świecie;
 • IV w produkcji ziemniaków na świecie;
 • V w produkcji żyta na świecie;
 • V na świecie w produkcji pszczół (75 000 ton);
 • VIII na świecie w eksporcie pszenicy;
 • IX w świecie w produkcji jaj kurzych;
 • XVI w świecie w eksporcie sera.

Ukraina może zaspokoić potrzeby żywnościowe 600 milionów ludzi.

3. W przemyśle:

 • I miejsce w Europie w produkcji amoniaku;
 • II w Europie i IV co do wielkości system gazociągów na świecie (142,5 mln metrów sześciennych przepustowości gazu w UE);
 • III co do wielkości w Europie i VIII pod względem wielkości na świecie i zainstalowanych mocy produkcyjnych elektrowni jądrowych;
 • III w Europie i XI na świecie pod względem długości sieci kolejowej (21 700 km);
 • III na świecie (po Stanach Zjednoczonych i Francji) w produkcji lokalizatorów i urządzeń lokalizacyjnych;
 • III na świecie w eksporcie żelaza;
 • IV na świecie w eksporcie turbin do elektrowni jądrowych;
 • IV na świecie w produkcji wyrzutni rakietowych;
 • IV na świecie w eksporcie gliny;
 • IV na świecie w eksporcie tytanu;
 • VIII na świecie w eksporcie rud i koncentratów;
 • IX na świecie w eksporcie produktów przemysłu obronnego;
 • X w produkcji stali na świecie (32,4 mln ton).

Ukraina to duży bogaty kraj – łakomy kąsek dla Rosji.

Rosja z Niemcami, Francją i Austrią, których byli politycy są na garnuszku Putina, blokowała przyjęcie Ukrainy do Unii i NATO jeszcze za prezydentury Juszczenki.

Ukraina ma poważne problemy polityczne, ale i ogromny potencjał gospodarczy. Poza zasobami naturalnymi jest nim też gotowość coraz lepiej wykształconych Ukraińców do reform i wdrażania innowacyjnych projektów.

Źródło: Andriy Futey

Ukraiński Kongres Komitet Ameryki Ukrainian World Congress – Ukrainian Światowy Kongres Ukraińców

Ostatnie wpisy autora