back to top
More

    Adw. Jerzy Kwaśniewski – zachęcamy do organizowania debat konstytucyjnych

    Powstał projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych. O organizowaniu debat mówi adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Ordo Iuris.

    Mimo że przez lata wpajano nam ideologię globalizmu i wizję społeczeństwa multikulturowego, tęsknimy za wielką społeczną dyskusją na temat idei narodowej, poczucia wspólnoty narodowej, suwerenności czy dobra wspólnego.

    Rocznica uchwalenia Konstytucji RP to okazja do zainicjowania takiej debaty, dlatego powstał projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych.

    Przez rok będziemy prowadzić konsultacje obywatelskie, na podstawie których powstanie kompleksowy raport zawierający podsumowanie wszystkich przeprowadzonych dyskusji.