More

  Zniesienie Rady Nieustającej przez Sejm Czteroletni

  Strona głównaHistoriaZniesienie Rady Nieustającej przez Sejm Czteroletni

  Polecamy w dziale

  Konfederacja barska

  29.02.1768 w Barze na Podolu w obronie "wiary i wolności" zawiązana została konfederacja, przeciw Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Była to ostatnia konfederacja szlachecka, ale też pierwsze powstanie narodowe

  24.02.1953 – komuniści mordują generała Augusta Fieldorfa “Nila”

  24.02.1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej został zamordowany generał August Emil Fieldorf "Nil". Urodził się on 20.03.1895 roku w rodzinie krakowskiego kolejarza. Był wnukiem pochodzącego z Moraw sierżanta armii austriackiej.

  Białoruska Armia Narodowa

  23.02.1920 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali w Rydze umowę - Białoruska Armia Narodowa pod wodzą St. Bułak-Bałachowicza miała walczyć ze wspólnym wrogiem, z Rosją Sowiecką.

  Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski

  20.02.1530 roku odbyła się koronacja 10-cio letniego Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy, na króla Polski. Jedyna w historii Rzeczpospolitej koronacja za życia urzędującego króla. Na nim wygasła dynastia Jagiellonów.
  Powołana w trakcie sejmu rozbiorowego w 1775 roku na życzenie carycy Katarzyny II, wg projektu ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga, miała nadzorować sytuację polityczną w Polsce zgodnie z rosyjskimi interesami.

  19 stycznia 1789 roku, wbrew protestom stronnictwa politycznego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i ambasady rosyjskiej, Sejm Czteroletni (nazywany także Wielkim) zniósł znienawidzoną przez polskich patriotów Radę Nieustającą (przezywaną Zdradą Nieustającą). Była ona symbolem rosyjskich wpływów w Rzeczypospolitej. Powołana w trakcie sejmu rozbiorowego w 1775 roku na życzenie carycy Katarzyny II, a według projektu ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga, miała nadzorować sytuację polityczną w Polsce zgodnie z rosyjskimi interesami. 

  W jej skład wchodzili król i 36 konsyliarzy z których połowę mianował senat a połowę sejm. Kadencja trwała 4 lata, co 2 lata wymieniano 2/3 składu Rady, reszta pozostawała na swoich stanowiskach. Rada dzieliła się na 5 departamentów z których każdy zajmował się inną dziedziną kompetencji państwa. Ograniczała ona i tak niewielką władzę króla i dbała o zachowanie status quo. Niemal wszyscy jej członkowie byli rosyjskimi, płatnymi agentami, pobierającymi wypłatę w rosyjskiej ambasadzie a ich głównym zadaniem było upewnienie się, że Rzeczpospolita nie będzie nigdy zagrożeniem dla Rosji. 

  Jednocześnie jednak ten organ quasi-rządowy był jak na swoje czasy bardzo nowoczesny i skuteczny. Stanowiła Rada spełnienie postulatu podziału władzy podnoszonego przez myślicieli oświeceniowych. Udało jej się min. przyśpieszyć rozwój gospodarczy i uporządkować administrację. Dopóki jednak istniała, Rzeczpospolita pozostawała rosyjskim protektoratem. Jej likwidację przyjęto z entuzjazmem. 

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/owus

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja