Czarne chmury zbierają się nad polskim systemem bankowym

Data

Polecamy

Zielona rewolucja a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Jesteśmy bombardowani informacjami, że bez znaczącego udziału OZE, nasza planeta jest skazana na zagładę klimatyczną. Jednak do tej pory nikt nie przedstawił dowodów na to, że bez użycia węgla mielibyśmy teraz chłodniejszy klimat.

Prawo narodów do samostanowienia energetycznego

Jednym ze sposobów minimalizacji wpływu człowieka na globalne ocieplenie jest fiskalizm, lecz nie ten skompromitowany, oparty o spekulację świadectwami emisyjnymi CO2.

Czy wyrok TSUE wywróci polski sektor bankowy?

Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach. Wyrok korzystny dla konsumentów, obciąży banki kwotą nawet 234 mld zł. Dlatego bankierzy już myślą, jak obciążyć tym klientów
Problem kredytów frankowych był przez lata zamiatany pod dywan. Teraz czekamy na wyrok TSUE, odnośnie prawa banków do pobierania wynagrodzenia za użyczony kapitał w przypadku unieważnienia umowy. Mówimy o kwocie 100 mld złotych!!!

Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Poruszona została w nim kwestia zagrożeń dla polskiego systemu bankowego, wynikających z oczekiwanego wyroku TSUE (ma zapaść w 2023 roku) odnośnie prawa banków do pobierania wynagrodzenia za użyczony kapitał w przypadku sądowego unieważnienia umowy.

Kwota jaką będą musiały zapłacić banki, w przypadku niekorzystnego dla nich wyroku TSUE, jest znacząca i wynosi 100 mld zł. Jest to ponad 10-krotność zysku całego sektora bankowego wygenerowanego w 2021 roku.

Powagę sytuacji dostrzega również szef Komisji Nadzoru Finansowego. Wezwał on banki do angażowania się w rozwiązania ugodowe w sprawach umów frankowych.

O „tykającej bombie w polskim systemie bankowym” napisał również renomowany „Financial Times”. Twierdzi on, że problem został stworzony podczas rządów PO-PSL, kiedy to zapowiedziano zastąpienie złotówki przez euro, co dało zielony sygnał bankom dla udzielania kredytów hipotecznych w obcych walutach. Mimo rosnącego ryzyka dla systemu finansowego, problem „kredytów frankowych” był przez lata zamiatany pod dywan, zamiast znalezienia rozwiązania.

Na horyzoncie pojawiło się niedawno kolejne ryzyko. Jest ono związane z próbą podważenia legalności kredytów opartych o stawkę WIBOR.  Wspomniał o nim Prezes Narodowego Banku Polskiego, który jednocześnie zapowiedział monitoring wyroków sądowych dotyczących tej kwestii.

W polskim systemie bankowym pojawia się coraz więcej zagrożeń, które mogą doprowadzić do  pogorszenia jego stabilności.

Kto, w przypadku negatywnego dla banków wyroku TSUE oraz wzrostu ilości wyroków sądów kwestionujących stosowanie stawki WIBOR, pokryje znaczące koszty naprawy systemu? Podatnicy czy akcjonariusze banków?

MTC

Źródła:

Ostatnie wpisy autora