Skandaliczny dokument Episkopatu o wolności słowa osób duchownych. Stanisław Krajski

Zgodnie z dekretem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski polskich duchownych od 20 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe zasady współpracy z mediami.

Co się zmieniło? Przede wszystkim to, że księża muszą występować jako osoby duchowne. To znaczy, że są zobowiązani do noszenia strojów wskazujące na stan duchowny, a w nazwach swoich profili muszą podawać informacje o tym, że są księżmi. Ale to tylko jedno z nowych wskazań. Inne są autentycznie dotkliwe dla osób duchownych i – nie bójmy się użyć tego słowa – cenzurują ich działalność.