Skandaliczny dokument Episkopatu o wolności słowa osób duchownych. Stanisław Krajski

Co się zmieniło? Przede wszystkim to, że księża muszą występować jako osoby duchowne. To znaczy, że są zobowiązani do noszenia strojów wskazujące na stan duchowny, a w nazwach swoich profili muszą podawać informacje o tym, że są księżmi.
Ale to tylko jedno z nowych wskazań. Inne są autentycznie dotkliwe dla osób duchownych i – nie bójmy się użyć tego słowa – cenzurują ich działalność.