Oblicza pandemii: dr Zbigniew Martyka

Temat wykładu: Wyzwania przed służbą zdrowia w dobie pandemii dr Zbigniew Martyka, internista, specjalista chorób zakaźnych

https://www.youtube.com/watch?v=mmAGvu6izqQ