back to top
More

    Mark Regnerus – Tani seks – wpływ na instytucję małżeństwa i wskaźniki dzietności

    Ludzie mają dzieci nie tylko ze względu na swoje indywidualne dążenie do szczęścia, korzyści ekonomiczne lub czystą biologię, ale przede wszystkim ze względu na kulturowe uwarunkowania, które kształtują ich zachowanie.

    30 września miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. Wydarzenie nosiło tytuł „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?”. Prof. Mark Regnerus z University of Texas wygłosił prelekcję pt. „Tani seks – wpływ na instytucję małżeństwa i wskaźniki dzietności”. Od końca lat 90. nasz kraj zalicza się do państw o najniższym poziomie dzietności na świecie. Aktualnie Polska plasowana jest na 213 miejscu na 227 sklasyfikowanych krajów i terytoriów. Jakkolwiek problem ten dotyka Polski w sposób szczególnie silny, to jednak samo zjawisko malejącej dzietności ma charakter globalny. Co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Radykalne ograniczenie śmiertelności dzieci? Zastąpienie (uzupełnienie) dzieci jako gwarantów bezpiecznej starości przez system ubezpieczeń społecznych? Ogólne podniesienie komfortu życia? A może przeciwnie – trudności ekonomiczne? Te i wiele innych wyjaśnień jest i było proponowanych przez demografów, socjologów i ekonomistów. Jednak rosnąca liczba badań wskazuje na inną odpowiedź: kulturę.