W sobotę 5 lutego część Konwoju Wolności przybyła do Mississaugi

CANADIANS at SQ 1 Mississauga Konwój w Mississaudze Film Stanisława Barui