back to top
More

    Obrońmy lekarzy, którzy wbrew systemowi ratowali pacjentów!

    W marcu 2020 roku nastąpił niesłychany atak na naszą wolność. Zamknięto nas w domach i pozbawiono prawa decydowania o własnym życiu. Dla rzekomego naszego dobra. Opłaciliśmy ten czas ogromną ilością nadwymiarowych zgonów. Znaleźli się jednak lekarze, którzy pomimo represji, pomagali pacjentom. Izby Lekarskie nadal ich prześladują, pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że to system się pomylił.

    Większość mediów i dziennikarzy dało się przekupić płatnymi reklamami. Jednym z nielicznych, którzy się nie podporządkowali, był Jan Pospieszalski. Za swoją zawodową misję – poszukiwanie prawdy – został wyrzucony z TVP. Posłuchajmy go teraz. Również nie mamy się czego wstydzić. Dla przypomnienia dwa z wielu tekstów, opublikowanych na wnet.fm: