Obrońmy lekarzy, którzy wbrew systemowi ratowali pacjentów!

Większość mediów i dziennikarzy dało się przekupić płatnymi reklamami. Jednym z nielicznych, którzy się nie podporządkowali, był Jan Pospieszalski. Za swoją zawodową misję – poszukiwanie prawdy – został wyrzucony z TVP. Posłuchajmy go teraz. Również nie mamy się czego wstydzić. Dla przypomnienia dwa z wielu tekstów, opublikowanych na wnet.fm: