back to top
More

  25 lat w NATO

  Polecamy w dziale

  Kodeks Makarewicza

  11.07.1932 zostało wydane rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który przeszedł do historii jako kodeks Makarewicza. Uważany był za pracę mistrzowską.

  Bitwa pod Połtawą

  08.07.1709 r. miała miejsce bitwa pod Połtawą. Przesądziła ona o statusie Rosji jako światowego mocarstwa o ambicjach imperialnych i zmierzchu potęgi Szwecji. Przegrał król Szwecji Karol XII, a zwyciężył car Rosji Piotr I

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Wg Deklaracji prawa naturalne są niezbywalne, nie podlegają żadnej władzy. Są to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której należy się zbuntować.

  Ustawa o prawach obywatelskich

  03.07.1964 prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich (civil rights act). Zabraniała ona placówkom dotowanym z budżetu federalnego dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry lub narodowości.
  Akcesję Polski do NATO poparły wszystkie siły zasiadające w Sejmie. Nawet w podzielonym, skłóconym narodzie, możliwe było wypracowanie ogólnonarodowego, ponadpartyjnego konsensusu w sprawie najważniejszej – bezpieczeństwa państwa.

  12.03.1999 roku, w amerykańskiej miejscowości Independence, ówczesny minister polskiego MSZ Bronisław Geremek, przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madelaine Albright akt przystąpienia Polski do NATO. 

  Już 12 dni później Polska wzięła udział w pierwszej operacji militarnej  NATO na terenie Jugosławii. Interwencja wojsk NATO została ostro skrytykowana przez Rosję, która uważała ten teren za swoją strefę wpływu. 

  Rosyjskie elity nie mogły pogodzić się z upadkiem Układu Warszawskiego i rozszerzaniem NATO na obszar swojej dawnej strefy wpływów. Zaledwie 6 lat wcześniej wojska rosyjskie opuściły terytorium Polski. Pogrążona w kryzysie lat 90-tych Rosja miała jednak ograniczone pole manewru i ostatecznie musiała zaakceptować ekspansję Zachodu. Przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego Polski, Czech i Węgier, oznaczało zmianę ładu międzynarodowego w tej części Europy. W kolejnych latach do NATO dołączyły kolejne państwa regionu. 

  Kraje, które wcześniej należały do bloku wschodniego i UW, stały się integralną częścią wolnego świata. Słynny artykuł 5 paktu mówił, że atak na jedno państwo członkowskie oznacza atak na cały Sojusz. Zarazem NATO nakłada na swoich członków obowiązek przeznaczania 2% PKB na zbrojenia, z czego Polska zawsze się wywiązywała.  Polska poparła także interwencję wojsk NATO w Iraku i Afganistanie, walcząc z terrorystami razem ze swoimi amerykańskimi sojusznikami.

  Akcesję Polski do NATO popierały w zasadzie wszystkie partie polityczne zasiadające w Sejmie RP, poza (początkowo) postkomunistami, choć to właśnie wywodzący się z PZPR prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował traktat. Nawet w tak podzielonym i skłóconym państwie jak Polska, możliwe było wypracowanie ogólnonarodowego, ponadpartyjnego konsensusu w sprawie najważniejszej – bezpieczeństwa Polski, którego gwarantem jest właśnie NATO. 

  Wojna na Ukrainie doprowadziła do dalszej konsolidacji Sojuszu i rozmieszczenia na terytoriach sąsiadujących z Rosją wojsk sojuszniczych, min. amerykańskich w ramach tzw. wschodniej flanki NATO. Tym samym Rosja osiągnęła odwrotność swoich deklarowanych celów. Teraz próbuje wpływać na dyskurs w państwach członkowskich NATO, aby do głosu dochodzili secesjoniści i izolacjoniści.  Moskwa traktuje ich tak samo, jak  ZSRR hippisów i ruchy pokojowe, jak pożytecznych idiotów. 

  Nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Obecnie NATO jest najpewniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Należy robić wszystko, aby sojusz wzmacniać i rozszerzać, bo tylko siła odstrasza potencjalnych agresorów. 

  Bilans członkostwa Polski w NATO jest ze wszech miar korzystny. Nie tylko gwarantuje nam wsparcie ze strony potężnych sojuszników, ale również wymusza zbrojenia i modernizację armii, co przekłada się na większy potencjał odstraszający. Dziś jednak, gdy za naszą wschodnią granicą szaleje wojna, minimalny poziom wydatków na rozwój armii wydaje się za niski. Absolutnym minimum powinno być 3% PKB.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/96vl

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja