More

  Nędzny koniec góralskiego fuhrera, Wacława Krzeptowskiego

  Strona głównaHistoriaNędzny koniec góralskiego fuhrera, Wacława Krzeptowskiego

  Polecamy w dziale

  Konfederacja barska

  29.02.1768 w Barze na Podolu w obronie "wiary i wolności" zawiązana została konfederacja, przeciw Rosji i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Była to ostatnia konfederacja szlachecka, ale też pierwsze powstanie narodowe

  24.02.1953 – komuniści mordują generała Augusta Fieldorfa „Nila”

  24.02.1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej został zamordowany generał August Emil Fieldorf "Nil". Urodził się on 20.03.1895 roku w rodzinie krakowskiego kolejarza. Był wnukiem pochodzącego z Moraw sierżanta armii austriackiej.

  Białoruska Armia Narodowa

  23.02.1920 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali w Rydze umowę - Białoruska Armia Narodowa pod wodzą St. Bułak-Bałachowicza miała walczyć ze wspólnym wrogiem, z Rosją Sowiecką.

  Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski

  20.02.1530 roku odbyła się koronacja 10-cio letniego Zygmunta Augusta, syna Zygmunta I i Bony Sforzy, na króla Polski. Jedyna w historii Rzeczpospolitej koronacja za życia urzędującego króla. Na nim wygasła dynastia Jagiellonów.
  Pochodził Wacław Krzeptowski ze znamienitego góralskiego rodu. Był działaczem SL. Nie słynął z inteligencji. Był za to rozrzutny, na 3.09.39 r wyznaczono licytację jego majątku. Za umorzenie długów zaczął kolaborować z Niemcami.

  20 stycznia 1945 roku Wacław Krzeptowski został powieszony za zdradę przez oddział AK Kurniawa. W jego kieszeni znaleziono list o następującej treści:

  „Ja, niżej podpisany Wacław Krzeptowski, urodzony 1897 roku dnia 24 czerwca w Kościeliskach, przekazuję cały swój nieruchomy i ruchomy majątek uwidoczniony w księgach hipotecznych w Zakopanem na rzecz oddziału partyzanckiego Kurniawa grupy Chełm AK z własnej, nieprzymuszonej woli, jako jedyne zadośćuczynienie dla narodu polskiego za błędy i winy popełnione przez mnie wobec polskiej ludności Podhala w okresie okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1945. Kościelisko, 20 stycznia 1945, 22.30”.

  Przewodniczący Komitetu Góralskiego Wacław Krzeptowski (w stroju góralskim) wita gubernatora Hansa Franka. Obok widoczny Otto von Wachter (pierwszy z lewej).

  Czym były te błędy i winy? Kolaboracją z wrogiem, próbą oderwania od Polski Podhala i haniebnym wysługiwaniem się okupantom w zamian za umorzenie długów i korzyści finansowe. 

  Pochodził Wacław Krzeptowski ze znamienitego góralskiego rodu. Przed wojną był działaczem Stronnictwa Ludowego. Skończył jedynie 6 klas szkoły podstawowej i słynął z inteligencji. Był za to chciwy, rozrzutny i ambitny. Jego długi były na tyle znaczące, że na 3 września 1939 roku wyznaczono licytację jego majątku. Nigdy jednak do niej nie doszło z powodu wybuchu wojny. 

  Kiedy zaczęła się okupacja Krzeptowski już po kilku tygodniach nawiązał kontakt z wrogiem i zaoferował mu współpracę. Tak zaczęła się historia najsłynniejszego polskiego kolaboranta. Jego służalczość wobec Niemców była tak wstrętna dla Polaków, że obrzydziła im nawet bardzo hołubiony przed wojną strój góralski, który stał się synonimem zdrady narodowej. To właśnie przez takich ludzi jak Krzeptowski rodowici górale, ukrywali ze wstydu swoje pochodzenie, a jeśli odwiedzili „doliny” ubrani po góralsku mogli liczyć na to, że będą wyszydzani i opluwani jako zdrajcy. 

  Polska nie miała Qusilinga. Miała za to Krzeptowskiego, który był przywódcą ruchu nazywanego „Goralenvolk”. Jego ideą przewodnią było twierdzenie, że Górale nie są Polakami, lecz prześladowanymi przez Polaków Germanami „od 20 lat jęczącymi pod polskim butem”. 

  Idea zrodziła się jeszcze przed wojną, lecz dopiero w okresie okupacji stała się oficjalną doktryną tych mieszkańców Podhala, którzy popierali Krzeptowskiego i razem z nim złożyli hołd lenny nowemu „królowi Polski”, Hansowi Frankowi. Był on wielokrotnym gościem w Zakopanem, witanym chlebem i solą właśnie przez Krzeptowskiego. Ocenia się, że na 150 000 mieszkańców Podhala, jedynie 20 000 przyjęło nowe kenkarty z literą „G”, mimo terroru i groźby represji (w tym wysiedlenia) w razie odmowy, a także licznych przywilejów, które się z nią wiązały. 

  Jeszcze gorzej zakończyła się próba sformowania góralskiej dywizji SS w 1942 roku. Spośród 400 kandydatów jedynie 200 nadawało się do służby wojskowej i zostało skierowanych na szkolenie. Zdecydowana większość z nich uciekła przy pierwszej okazji … po wytrzeźwieniu. Zostało kilku, którzy od razu wdali się w konflikt z Ukraińcami i zostali wywiezieni na roboty przymusowe lub odesłani do domów. 

  Kurt von Burgsdorff i Wacław Krzeptowski

  „Góralski Legion SS” okazał się całkowitą kompromitacją Krzeptowskiego i jego środowiska. Niemcy, którzy do tej pory wkładali wiele wysiłku w propagowanie idei Goralenvolku, odwrócili się od niego, zerwali kontakty, a nawet próbowali go aresztować.

  Osamotniony, samozwańczy Fuhrer Górali ukrywał się na Słowacji, gdzie ponoć zaangażował się w sowiecką partyzantkę. Wkrótce po powrocie do Polski na początku 1945 roku został wytropiony przez miejscowy oddział AK i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano natychmiast, a ciało wisiało na drzewie do dnia następnego. Ku przestrodze. 

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/tng8

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja