back to top
More

  Encyklika Mit Brennender Sorge

  Strona głównaHistoriaEncyklika Mit Brennender Sorge

  Polecamy w dziale

  Kodeks Makarewicza

  11.07.1932 zostało wydane rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który przeszedł do historii jako kodeks Makarewicza. Uważany był za pracę mistrzowską.

  Bitwa pod Połtawą

  08.07.1709 r. miała miejsce bitwa pod Połtawą. Przesądziła ona o statusie Rosji jako światowego mocarstwa o ambicjach imperialnych i zmierzchu potęgi Szwecji. Przegrał król Szwecji Karol XII, a zwyciężył car Rosji Piotr I

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Wg Deklaracji prawa naturalne są niezbywalne, nie podlegają żadnej władzy. Są to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której należy się zbuntować.

  Ustawa o prawach obywatelskich

  03.07.1964 prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich (civil rights act). Zabraniała ona placówkom dotowanym z budżetu federalnego dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry lub narodowości.
  W Niedzielę Palmową 21.03.1937 roku w niemieckich kościołach odczytana została papieska encyklika Mit brennender Sorge (z palącą troską). Papież Pius XI potępił nazizm, totalitaryzm, germańskie neopogaństwo, kult jednostki i rasy.

  W Niedzielę Palmową 21.03.1937 roku w niemieckich kościołach odczytana została papieska encyklika Mit brennender Sorge  (z palącą troską).

  Papież Pius XI, po latach milczenia i próbach porozumienia, odniósł się w niej do kwestii rosnącej opresyjności państwa nazistowskiego, które coraz wyraźniej występowało przeciwko Kościołowi Katolickiemu i chrześcijańskim wartościom.

  Potępił w niej nazizm, wytykając mu totalitaryzm, mglisty panteizm, germańskie neopogaństwo, teologię krwi i ziemi, ubóstwienie rasy, Narodu i państwa, kult jednostki, społeczny darwinizm.

  Jednocześnie papież apelował do niemieckich katolików o przeciwstawienie się naciskom ze strony niemieckiego państwa. Do wierności Kościołowi i brania przykładu ze świętych i samego Chrystusa.

  Encyklika ta spotkała się z ostrą reakcją ze strony władz III Rzeszy, które wzmogły represje w stosunku do katolików. Kościół  w następnych latach skupił się na pomocy konkretnym osobom, rezygnując z walki ideologicznej. Zdecydowany opór ze strony katolików, powstrzymał eksterminację niemieckich niepełnosprawnych.

  Kazimierz Grabowski

  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/aeze

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja