back to top
More

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Strona głównaHistoriaDeklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Polecamy w dziale

  Kodeks Makarewicza

  11.07.1932 zostało wydane rozporządzenie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego o wprowadzeniu nowego kodeksu karnego, który przeszedł do historii jako kodeks Makarewicza. Uważany był za pracę mistrzowską.

  Bitwa pod Połtawą

  08.07.1709 r. miała miejsce bitwa pod Połtawą. Przesądziła ona o statusie Rosji jako światowego mocarstwa o ambicjach imperialnych i zmierzchu potęgi Szwecji. Przegrał król Szwecji Karol XII, a zwyciężył car Rosji Piotr I

  Ustawa o prawach obywatelskich

  03.07.1964 prezydent Lyndon Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich (civil rights act). Zabraniała ona placówkom dotowanym z budżetu federalnego dyskryminacji osób na podstawie ich rasy, koloru skóry lub narodowości.

  Bitwa pod Cedynią

  24.06.972 r., pod Cedynią doszło do pierwszego polskiego zwycięstwa, potwierdzonego w źródłach pisanych. Bitwa zakończyła się rzezią niemieckich rycerzy. Jej przebieg opisał kronikarz Thietmar, syn ocalałego Zygfryda von Walbeck.
  Wg Deklaracji prawa naturalne są niezbywalne, nie podlegają żadnej władzy. Są to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której należy się zbuntować.

  04.07.1776 roku w Filadelfii ratyfikowano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jej autorem był przyszły prezydent Thomas Jefferson, a pomagali mu John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston i Roger Sherman (Komitet Pięciu). Podpisali ją przedstawiciele wszystkich 13 kolonii.

  Akt ten miał wyjaśnić światu powody toczącej się od roku wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie stanowić rodzaj ideowego manifestu opartego na filozofii oświecenia, w szczególności na myśli liberała i empirysty Johna Locka.

  Deklaracja niepodległości przerzuca winę za konflikt na Brytyjczyków, a zwłaszcza króla Jerzego III, który stał się w niej uosobieniem tyranii i ucisku. Dokument wylicza jego zbrodnie i podkreśla, że wszelka władza pochodzi od Narodu, dysponując tylko tymi prawami, które są zbywalne. 

  Prawa  naturalne są niezbywalne, a więc nie podlegają żadnej władzy. Prawa te to prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Ta zaś władza, która je narusza staje się tyranią przeciwko której można i należy się zbuntować.

  Opór wobec tyranii jest obowiązkiem każdego świadomego obywatela, zatem walka z Brytyjczykami, którzy chcieli odebrać niezbywalne prawa mieszkańcom kolonii amerykańskich była słuszna i sprawiedliwa.

  Deklaracja podkreśla prawo do samostanowienie narodów, a amerykańskich kolonistów określa narodem, który żąda uznania niepodległości oraz rządów przedstawicielskich, opartych na zasadach demokratycznych i niezależnego sądownictwa.

  Dokument uznaje też wszystkich ludzi za stworzonych równymi, przy czym w pierwotnym tekście znajdował się fragment dotyczący niewolnictwa, nazywający je „wojną przeciwko samej naturze człowieka”. Został on jednak usunięty po interwencji przedstawicieli Karoliny Południowej i Georgii. Niewolnictwo zostanie w USA zniesione prawie 100 lat później, po krwawej wojnie secesyjnej. Było to logiczną konsekwencją wolnościowych idei zawartych w Deklaracji.

  Deklaracja niepodległości zapoczątkowała eksperyment, który ostatecznie doprowadził do powstania światowego supermocarstwa. Dziś Stany Zjednoczone znajdują się w głębokim kryzysie, dlatego warto by sięgnęły do źródeł w poszukiwaniu recepty na chorobę, która je toczy.

  Kazimierz Grabowski

  Pierwsza karta deklaracji
  fot. w:Second Continental Congress; reproduction: William Stone – numerous, Domena publiczna, Link
  Skrócony link:
  https://abcniepodleglosc.pl/grju

  Ostatnie wpisy autora

  Nowa Konstytucja