REDAKTOR NACZELNY:
JAN A. KOWALSKI

506 728 948

JANEKAZJAKOWALSKI@GMAIL.COM