back to top
More

    Oblicza pandemii: dr Paweł Basiukiewicz

    Temat wykładu: Ochrona zdrowia podczas pandemii -zastosowane środki niefarmaceutyczne dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, internista