Oblicza pandemii: dr Paweł Basiukiewicz

Temat wykładu: Ochrona zdrowia podczas pandemii -zastosowane środki niefarmaceutyczne dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, internista