Armie Świata: Wojska powietrznodesantowe Rosji (WDW)

Formacja ta, zwana potocznie Desantem pojawiła się w siłach zbrojnych podległych Moskwie w 1992 roku jako bezpośredni spadkobierca sowieckich wojsk powietrzno-desantowych. W ciągu swojej historii formacja ta brała udział we wszystkich konfliktach rosyjskich zawsze stanowiąc elitę i wojska najlepiej doinwestowane i wyposażone. Można powiedzieć, że WDW był próbą stworzenia elitarnej formacji uderzeniowej, w rodzaju amerykańskiej piechoty morskiej w kształcie sprzed obecnie prowadzonej reformy.