Pomoc od Polonii dotarła do Konwoju Wolności w Ottawie