Armie Świata: Wojska Lądowe Białorusi

Siły zbrojne Białorusi są liczniejsze niż połączone wojska Litwy, Łowy i Estonii przy budżecie znacznie mniejszym niż środku którymi dysponują kraje bałtyckie. Skutki widać najbardziej w wojskach lądowych, które przez wiele lat były zaniedbywane w zakresie modernizacji i reprezentują w większości poziom technologiczny z czasów upadku ZSRR.