back to top
More

    Armie Świata: Wojska Lądowe Republiki Chińskiej na Tajwanie

    Tajwańskie wojska lądowe są obecnie największym komponentem systemu obrony wyspy, a przez to borykają się z największymi problemami w zakresie procesów modernizacyjnych.

    Władze w Tajpej muszą dokonać niejako zmiany jakościowej jeśli chodzi o system dowodzenia i kontroli jednostek wojsk lądowych, przygotowując je do nowoczesnego pola walki i większej samodzielności na wypadek zaatakowania Tajwanu. Analogicznie trwają prace nad wielką reformą systemu szkolenia i budowania rezerw kadrowych, pozwalających na efektywne wzmocnienie jednostek liniowych na wypadek konfliktu zbrojnego.