Armie Świata: Wojska Lądowe Republiki Chińskiej na Tajwanie

Władze w Tajpej muszą dokonać niejako zmiany jakościowej jeśli chodzi o system dowodzenia i kontroli jednostek wojsk lądowych, przygotowując je do nowoczesnego pola walki i większej samodzielności na wypadek zaatakowania Tajwanu. Analogicznie trwają prace nad wielką reformą systemu szkolenia i budowania rezerw kadrowych, pozwalających na efektywne wzmocnienie jednostek liniowych na wypadek konfliktu zbrojnego.