back to top
More

    WAŻNE! Oświadczenie Z-cy Prok. Generalnego M. Ostrowskiego ws. bezprawnych działań Adam Bodnara!

    Zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oświadczają, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z bezprawnym pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne. Funkcja taka nie została przewidziana w ustawie Prawo o prokuraturze.
    Skrócony link:
    https://abcniepodleglosc.pl/rojb