Siewierodonieck odcięty

PODSUMOWANIE 109. dnia wojny + MAPY.