POSPIESZALSKI u KARPIELA: dlaczego ujawniłem SMS-y Horbana?