Georozróby premium – Si vis pacem, para bellum. Czy Polska powinna być gotowa do wojny? cz.1

Goście odcinka: – dr Jacek Bartosiak, Strategy & Future, twórca koncepcji Armii Nowego Wzoru; – gen. dywizji Leon Komornicki, były z-ca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego; – gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych; – Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu, autor książki „Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna.”