Armie Świata: Wojska Lądowe Ukrainy

„… W dzisiejszym odcinku zajmiemy się omówieniem sił lądowych naszego południowo-wschodniego sąsiada, czyli Ukrainy. Za wyjątkiem Rosji, państwo to było najsilniejsze gospodarczo i militarnie z republik, które uzyskały niepodległość wraz z upadkiem ZSRR. Jego ogromny potencjał militarny w wyniku perturbacji politycznych i gospodarczych erodował jednak w ciągu kolejnych 23 lat…”

„… W dzisiejszym odcinku zajmiemy się omówieniem sił lądowych naszego południowo-wschodniego sąsiada, czyli Ukrainy. Za wyjątkiem Rosji, państwo to było najsilniejsze gospodarczo i militarnie z republik, które uzyskały niepodległość wraz z upadkiem ZSRR. Jego ogromny potencjał militarny w wyniku perturbacji politycznych i gospodarczych erodował jednak w ciągu kolejnych 23 lat…”