POSPIESZALSKI o SYNODZIE W POLSCE. Towarzyszenie zamiast nawracania