Czwarty wgląd w mądrość od strony wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej – wg Stanisława ze Skarbimierza

Data

Strona głównaIdeeCzwarty wgląd w mądrość od strony wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej –...

Polecamy w dziale

Wszystkich Świętych Obcowanie

1 listopada przypomina nam trzy prawdy. 1. Że święci nadal żyją, chociaż fizycznie nie ma ich już wśród nas. 2. Istnieje życie inne od tu i teraz. 3. A skoro tak, to istnieje dawca życia na tyle mocny, że pozwala umarłym żyć dalej.

Chrońmy nasze dzieci w przedszkolu, w szkole … i w Macdonaldzie

Demoralizacja narodu jest najprostszym i najtańszym sposobem na przejęcie jego państwa - zasobów materialnych i ludzkich. Sposobem na przekształcenie człowieka – dziecka bożego w niewolnika własnych żądz i światowych korporacji.

Franek Vetulani i Jan Hartman – wyznawcy 11 przykazania

Franek Vetulani jest najbardziej znanym studentem krakowskim ostatnich lat. Zawiesił tęczową flagę na Smoku Wawelskim. Obraża pamięć Jana Pawła II i Wandę Półtawską. Jego nihilizm uderza w polskie wartości. Bronią go profesorowie.

Związki zawodowe – między tradycją a wyzwaniami współczesności

Tylko 1,5 mln (na 17 mln prac.) to członkowie związków zawodowych. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 1,3 mln, a 1,2 mln pracuje na umowę o pracę lub dzieło. Czy związki zawodowe powinny im pomóc?
Przedstawia się przełożenie antyczno-chrześcijańskiej koncepcji mądrości na praktykę polityczną i na formację duchową, rozwijane przez Stanisława ze Skarbimierza – uczonego i królewskiego doradcę z przełomu XIV i XV w.

W końcowej części mowy (kazania) Skarbimierczyk ustosunkował się do krucjat religijnych w Ziemi Świętej, prowadzonych przeciw muzułmanom (Saracenom). Papieskie błogosławieństwo dla chrześcijańskiego rycerstwa było wtedy jak najbardziej słuszne i potrzebne, ponieważ Ziemia Święta „jest uświęcona narodzeniem, mieszkaniem i śmiercią Jezusa Chrystusa, a ponieważ jest w niej czczony nie Chrystus, ale zdradliwy Mahomet, godzi się, aby toczono w niej walkę w celu jej odzyskania”. Natomiast krucjaty przeciwko innym ludom pogańskim powinny zawsze podlegać ocenie sprawiedliwości podejmowanych wojen.

Jednak nawet podczas prowadzenia wojny sprawiedliwej każdy, kto w niej walczy, powinien się wystrzegać czynów nieprawych, wiedzionych złą intencją. Wtedy bowiem „owa zła intencja czyni wojnę dla niego niesprawiedliwą”. Każdy walczący w wojnie sprawiedliwej powinien zaś okazać się posłuszeństwem dowódcy oraz męstwem, a więc nie ulegać łatwo sile nieprzyjaciela. Na nim to bowiem spoczywa obrona narodu. Lepiej ponieść śmierć niż zachować się tchórzliwie lub niegodnie rycerza. „Śmierć ciała” jest chwalebna, „śmierć cywilna” – hańbiąca.

Przedostatni akapit mowy jest podsumowaniem wyraźnie nawiązującym do sytuacji monarchy katolickiego Władysława Jagiełły sprzymierzonego z poganami (Żmudzinami i Litwinami) przeciwko europejskiemu zakonowi rycerskiemu Najświętszej Marii Panny:

„Kto chce, niech rozumie, że nie jest złe, aby monarcha katolicki w nieuniknionej konieczności wzywał pogan na wojnę sprawiedliwą przeciwko złym chrześcijanom, jeżeli, rozumując po ludzku, inaczej nie może sobie poradzić”. W omawianej mowie Stanisław ze Skarbimierza przygotował argumentację w sporach z Krzyżakami – dyplomatycznych i sądowych – prowadzonych mimo zwycięstwa grunwaldzkiego przez Pawła Włodkowica, który był doktorantem Skarbimierczyka.

Źródła:

  • Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej, tłum. L. Ehrlich, [w:] Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, opr. M. Korolko, Kraków, 2000.
  • Ludwik Ehrlich, Polski wykład prawa wojny XV w. Kazanie Stanisława ze Skarbimierza ‘De bellis iustis’, Warszawa, 1955.
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. Zespół Biblistów Polskich, Poznań, 1991.
  • Teresa Grabińska, Filozofia wojny, pokoju i bezpieczeństwa. Od Platona do Clausewitza, Wrocław, 2012.
  • św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 16, Miłość, tłum. A. Głażewski, London, 1967.

Trzeci ogląd mądrości wg Stanisława ze Skarbimierza – od strony jej niezbędności u rządzących, a zwłaszcza u duchownych

Teresa Grabińska
Teresa Grabińska
Dr hab., prof. akademicki. Autorka ponad 350prac naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą, poświęconych fizyce, filozofii i sekuritologii. Wśród publikacji znajduje się 12 monografii autorskich i 27 monografii zbiorowych pod jej naukową redakcją albo współredakcją.

Ostatnie wpisy autora